Senterpartiet får massiv kritikk når de vil prioritere å gjenåpne ni lensmannskontor i stedet for å bruke ressursene til etterforskning og patruljering for å forebygge alvorlig kriminalitet. Men i distriktene bør vi i det minste glede oss over omtanken fra Trygve Slagsvold Vedum & Co.

Det kan de blant annet gjøre i Salangen, der det nyåpnede lensmannskontoret får syv stillinger. Det er betydelig for en såpass liten kommune.

Det finnes nok av dem som sliter med å se mulighetene utenfor en radius på noen få kilometer fra hovedstaden. Senterpartiet fikk gjennomslag for en hel del saker i Hurdalsplattformen, og kan vel i rettferdighetens navn ikke idiotforklares for at de følger opp sine egne løfter, som å splitte opp sammenslåtte fylker og domstoler. Partiet har enorm tro på at det er fornuftig å gjenpåpne lensmannskontorer, som selv ikke politiet ønsker seg.

Politiet vil ikke bruke penger på bygg og husleie, men på krefter til å bekjempe alvorlig kriminalitet, blant annet i digitale kanaler der menneskene rent faktisk begår og planlegger grusomheter.

Målet om 20 nye lensmannskontor på steder som eksempelvis Salangen og Karlsøy når ikke opp i en faglig, faktuell diskusjon i politiet — og slik sett framstår gjenåpningene som symbolske politiske seire. Det samme gjelder for domstolene, der de involverte ser gode resultater av større fagmiljøer.

De skal også holde ryggen rak når høyere utdanning blir noe mer enn et fenomen utenfor Oslo, Bergen Trondheim, Bodø og Tromsø

Men Senterpartiet står urokkelig på ideen om å framstå som et parti som vil ta hele landet i bruk, også der fraflytting er en del av virkeligheten. Og det er derfore en viktig distriktsstemme — som handler om å aldri gi opp, blant annet fordi det er i vår og nasjonens interesse å jobbe for både verdiskaping og tilstedeværelse i distrikts-Norge, ikke minst her nordpå. Som for eksempel øst i Finnmark. Da er det mulig å heie på en kraftlinje til Øst-Finnmark, helt uten elektrifisert sokkel.

De skal også holde ryggen rak når høyere utdanning blir noe mer enn et fenomen utenfor Oslo, Bergen Trondheim, Bodø og Tromsø. Desentraliserte studier fungerer helt utmerket i en moderne, digital verden.

Både sykepleierutdanning, lærerutdanning og politiutdanning kan fungere godt desentralisert. Spesielt i en situasjon der behovet for fagfolk er kritisk.

Da kan man velge å oppsøke folk utenfor ring 2 og synliggjøre at det er mulig å studere fag som er ekstremt viktig for oss alle. Dernest sørge for at de blir i sitt eget nærområde og vil jobbe der.

Så blir det en helt annen diskusjon om Senterpartiets reverspolitikk har noe for seg i det lange løp, eller det blir ren symbolpolitikk. Det vil framtidas befolkningsutvikling gi et tydeligere svar på.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her