Torsdag 24 mars hadde Magnus Johannessen Delsett et meget godt innlegg i Nordlys under Nordnorsk Debatt, som han kalte «Sats på jekta!» Der han mener at «jekta» sjøveien har fra begynnelsen holdt liv langs kysten vår — noe jeg er helt enig med han om.

Prosjektet ny jernbanelinje som var utredet i 2019 av jernbanedirektoratet selv, hadde da en kostnad opp mot 120 milliarder kroner. Det har vært skrevet mye om dette, både for og mot en slik jernbanesatsing der utredning- og beregninger viser at en Nord-Norgebanen ikke vil bli samfunnsøkonomisk lønnsom, m.a.o. et ulønnsomt foretagende — og noe vi bør ta innover oss.

Ser man da på skipstrafikken (jekta) som står for den klart største andelen av transport målt i tonn/kilometer for regionen, skulle man tro at valget var tatt, og dermed lot jernbaneballen fra Fauske og nordover til Troms og Finnmark ligge død.

I Nasjonal Transportplan fra 2022 til 2033 legger regjeringa inn en støtte på om lag 33 milliarder kroner som er prioritert til kystformål der blant annet sjøtransporten skal bli mer effektiv, trygg og klima- og miljøvennlig.

Videre mener Kystverket selv ved seniorrådgiver Erika Marlen Støylen at når mer godstransport blir flyttet fra vei til sjø, får samfunnet en stor miljøgevinst sammenlignet med tungtransport langs vei. Dette er fordi kostnader i form av luftforurensning, kødannelse, ulykker, støy, klimagassutslipp og slitasje på infrastrukturen er mye mindre for sjøtransport enn for transport på vei. Ifølge Moderne Transport har Kystverket selv en tilskuddspott på 54,5 millioner kroner som er ment å styrke sjøtransporten.

Sunn økonomisk og fornuftig bruk av folkets penger — som igjen skaper arbeidsplasser. Det burde kanskje ringe en bjelle her?

Som god erstatning for «Tege» som i sin tid fraktet containere fra Bodø og nordover burde kanskje tiden nå være inne for at regjeringen via Kystverkets eksisterende rederiorganisasjon selv ser muligheten — og dernest tar kostnadene ved å bygge nytt/sette inn moderne tidsriktige hurtiggående containerskip som kan avlaste veinettet nordover ut fra Bodø. Et betydelig og riktig løft for landsdelen.

Med andre ord, et tidsriktig, hypermoderne «jekteprinsipp»-skipsrute finansiert og drevet av Kystverkets rederi selv, kan med godvilje se dagens lys fort. Bør kunne være en god retning for hvordan ressurser kan og bør brukes fremover — en situasjon der alle parter oppnår en fordel — noen kaller det en vinn- vinn situasjon.

Da først kan man se en markant aktivitet i jernbanens forlengende arm sjøveien fra Bodø og nordover, med tidsriktig toppmoderne hurtiggående hydrogendrevne containerskip av type roll on/off og lift on/off?

Om jernbaneballen en dag skulle begynne å rulle igjen vet vi at det tar uansett flere tiår før jernbanen nordover blir en realitet.

Man kan jo spørre seg om jernbanedirektoratet/Statens anslag på ca 120 milliarder kroner på jernbanen er riktig bruk av penger, da en vet at kostnader anslagsvis ved bygging av et eller to hurtiggående miljøvennlige spesialbygde containerskip av type roll on/off og lift on/off vil beløpe seg til langt under milliarden. Dette forstår folk flest nordpå.

En «wake up call» fra den nordlige landsdelen til de folkevalgte på Løvebakken. Sunn økonomisk og fornuftig bruk av folkets penger — som igjen skaper arbeidsplasser. Det burde kanskje ringe en bjelle her?