Etter å ha jobba med helse og omsorg, først i Lenvik kommune og nå i Senja kommune, er det klart at vi trenger flere heldøgns omsorgsboliger i Senja kommune. Etter kommunesammenslåingen har Senja kommune seks sykehjem.

Kommunestyret har vedtatt at antall sykehjemsplasser skal reduseres. Men dette kan ikke gjøres før vi har et annet tilbud. Vi har nå en akutt situasjon med hensyn til utskrivningsklare pasienter fra UNN. De pasienter som er ferdigbehandla skal selvfølgelig tilbake til sin heimkommune.

Mange kommuner i Norge er ikke istand til å ta imot sine egne innbyggere etter at de er ferdigbehandla på et sykehus. Slik kan vi ikke ha det, heller ikke i Senja kommune. I 2022 betalte kommunen mer enn to millioner kroner til UNN for pasienter som kommunen ikke kunne ta imot. Andre kommuner sliter enda mer.

Etter mitt syn må de første nye omsorgsboliger bygges på Finnsnes! Dette haster!

Og så kommer «rosinen i pølsa». Pasienten og deres pårørende blir tildelt en plass på et av kommunens seks sykehjem. Men de fleste vil til Finnsnes sykehjem, og nekter å ta imot plassen de er blitt tildelt. Selv om kommunen i løpet av høsten åpner ti nye sykehjemsplasser på Finnsnes og får til sammen 90 plasser der , er det ikke mulig å finne plass til alle på Finnsnes sykehjem.

Det må bety at de pasienter som ikke tar imot den plassen kommunen tilbyr, må finne løsninger i hjemmet og benytte seg av hjemmetjenesten. Dette er en krevende situasjon, også for de ansatte som må ta viktige avgjørelser.

Jeg ønsker at det sittende kommunestyret i sitt siste møte den 7. september skal få seg forelagt sak om bygging av omsorgsboliger. Om så skal skje må utvalg for helse og omsorg få sak om dette i sitt møte 22. august.

Etter mitt syn må de første nye omsorgsboliger bygges på Finnsnes! Dette haster!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her