SalMar, Folkebladet og Senja kommune

foto
Illustrasjon: Salmar