Den som følger med i media ut over det som handler om nåværende og forutgående regjerings ministerskandaler, vet at dette ikke bare dreier seg om svindel med pendlerboliger og plagiat av masteroppgaver som skandaliserer den norske regjering. Nå er det ikke bare de digitale media som setter søkelys på skandaler som vanærer nasjonen Norge. Det gjør også NRK.

Er vi en rettstat som ikke ser skogen for bare trær? Sannheten er at vi har sviktet barn av av foreldre som tilhører andre trossamfunn som vår egen religion, familier som tidligere har fått innvilget asyl Norge.

NRK har vist til grelle saker som har forgått i mange år, uten at våre myndigheter har satt fingeren på en skandale som mange må har visst har foregått. Der jentebarn blir sendt til sitt, eller foreldrenes opprinnelsesland og giftet bort som barn. Det kan være flere tusen barn som har lidd en vandaliserende skjebne, med å bli giftet bort til en mann eller et familiemedlem som barna ikke har hatt relasjoner til.

Det fremkommer at barnevernet i en norsk kommune innvilger 20.000 kroner for at en 14 åring skal kunne reise tilbake til et land som foreldrene har rømt fra, for å berge livet til seg og sine. Når dette skjer så må en stille et stort spørsmålstegn med barnevernets kompetanse. Når så dette pikebarnet kommer tilbake, fremdeles som 14-åring, er hun påført et tvangsekteskap og er gravid. Om ikke dette er nok så blir hun tilbakeført til et hjem der far over år har utvist vold mot barn og sin hustru.

Ole Henriksen Foto: Privat

Når skandalen blir avdekket med alle barne-ekteskapene som har foregått, så kommer det forslag om å etablere en moralkommisjon som skal se på en skandale som Norge har latt passere i ti år. Med så mange overgrepssaker mot mindreårige med innvandrerbakgrunn som er blitt avdekket, så trengs det hardere lut til som en moralkommisjon.

Det er i Iran at det er etablert en gruppe som kalles moralpoliti. I Norge har vi et lovverk som rettskraftig dekker slike usømmelige handlinger som er i strid med norsk lov, det er bare å bruke lovens intensjoner og våre domstoler.

Når dette skjer, der barnevernet har kunnskap om utstrakt vold i familien og ikke greier å sikre barn mot fysiske og psykiske krenkelser, så har vi et politi som skal bistå barnevernet når dette er et faktum. Men det ser ut for at også at i denne saken har politiet sviktet like mye som barnevernet.

Det er sikker mange som i spenning venter på avgjørelsen fra Høyesterett i en lignende erstatningssak som Senja kommune har anket

Men tilbake til dette med moralkommisjon: Norge er dømt ca 30 ganger i Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) for brudd på menneskerettigheter. I all hovedsak gjelder dette i barnevernsaker. Norge har ratifisert den Europeiske Menneskerettsdomstol og godtatt at denne domstolen står over norsk lov. Men hva skjer?

Våre justisministrer oppgjennom tidene har ikke brydd seg om dommene fra EMD. Regjeringsadvokaten med sin stab mener at det er EMD som har misforstått dommene fra Norge. Og Statsadvokaten bryr seg heller ikke om Norge blir dømt for brudd på menneskerettigheter.

Vel, det lysner i skogen. Det er foreldre som etter mangeårig kamp har vunnet frem mot staten i barnevernsaker. Det tragiske er at det staten tilbyr for årelang trakassering er en symbolsk sum. Folkebladet og avisa Nordlys dekket nylig en sak der en kvinne fra midt-Troms vant over staten i en sak der barnevernet med et akuttvedtak hadde hentet barn. I retten ble det stilt etiske spørsmål om ledende spørsmål under avhør av barna.

Folkebladet skriver om Midt-Troms-kvinnen som vant over staten i en erstatningssak. Kvinnen ble tilkjent erstatning for økonomisk tap på 106.000 kroner, samt en oppreisning på 75.000 kroner. I tillegg er staten dømt til å betale en saksomkostningene til kvinnen på 400.000 kroner og erstatte kvinnens rettsgebyr på 10.000 kroner. Totalt må staten betale 591.000 kroner til kvinnen.

Det er sikker mange som i spenning venter på avgjørelsen fra Høyesterett i en lignende erstatningssak som Senja kommune har anket. Det som kommer frem av ovenfornevnte rettssak er er at det er staten som må bære byrden når foreldre og barn vinner frem i saker der det er staten som har overtatt omsorgen for barna på et spinkelt grunnlag, eller der det er brukt indisier som grunnlag for en domsavgjørelse.

Når det kommer et forslag om å etablere en moralkommisjon, så for hvem? Etter alle dommene som Norge har fått mot seg fra EMD og EMK, så burde mange dommere i Norge stille etiske og moralske spørsmål til sine egne domsavgjørelser. Istedenfor å sitte stille i båten å si det samme som han Bæla sa i Arvid Hanssens filmatiserte roman «Søsken på Guds jord»: «Æ vil ikke vette, æ vil ikke vette».

Menneskerettsjuristen Gro Hillestad Thune retter en kraftig varsel til norske kommuner der hun viser til en kommune i Nordland som tapte i en sak som ble anket til EMK, «Den Europeiske Menneskerettskommisjon». Artikkelen finnes på NRK Nordland og ble publisert 16. september 2022.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her