I Erna Solbergs nye bok gir hun en forsvarstale for sentraliseringspolitikken hun førte, og viser frem sin manglende tro på ny distriktspolitikk. Jeg er for en ny og sterkere distriktspolitikk. Derfor er det viktig for meg at Erna Solberg ikke blir statsminister i Norge igjen.

Erna Solberg argumenterer i boken sin for at sentraliseringen er en ustoppelig tyngdekraft når hun skriver at: «Det som kanskje skiller Norge mest fra andre land, er hvordan sentraliseringen av enkelte fremstilles som politikerskapt. Det gir knapt noen mening når man ser på alt som gjøres av skiftende regjeringer...»

Når Erna Solberg mener at politikere hverken har ansvar for eller kan gjøre noe med sentraliseringen, forklarer det Høyres motstand mot distriktspolitikk. Motstanden ser vi igjen i Stortinget til stadighet. Enten det gjelder at Erna Solberg og Høyre går imot gratis ferjer til samfunn uten fastlandsforbindelse, kutter i bygdevekstavtalene eller fylkeskommunale midler som er viktige for fylkesveier, videregående skoler eller tannlegetilbudet over hele landet.

Senterpartiet har politikk for hele Norge, fordi vi tror på hele Norge

Høyres landsmøtevedtak fra i år om at de ønsker flere kommunesammenslåinger, er et gufs fra Høyres tvangsnedleggelser av kommuner under deres regjeringstid. Som dagens regjering rydder opp i, i tråd med folkeviljen. Høyre ønsker nye kommunenedleggelser til tross for at flere undersøkelser og rapporter viser at små kommuner leverer bedre kommunale tjenester enn større kommuner.

Senter for omsorgsforskning har dokumentert at vurderingen av tilgang og kvalitet på eldreomsorg og primærhelsetjenester er bedre i små kommuner enn i store kommuner. Oversikt, nærhet og kontinuitet blir pekt på som suksessfaktorer for mindre enheter.

SSB har dokumentert at innbyggerne i store kommuner må vente klart lenger på omsorgstjenester enn innbyggere bosatt i små kommuner. I tillegg viser innbyggerundersøkelsen at innbyggere i små kommuner er mer fornøyde med rene kommunale tjenester som grunnskole, sykehjem, helse- og omsorgstjenester, helsestasjon, barnehager og plan- og bygg enn innbyggere i større kommuner. Erna Solbergs plan om flere kommunenedleggelser er ikke bra for tjenestene vi bruker i hverdagen.

Sentralisering er ingen tyngdekraft. Sentralisering er mulig å snu med kraftfull politikk. Derfor har Senterpartiet og regjeringen økt satsingen på bredbånd, utviklet bygdevekstavtaler, innført gratis ferjer, halvert prisen på alle øvrige ferjer fra når Erna Solberg styrte, styrket beredskapen vår gjennom styrket politi, forsvar, matproduksjon og sivil beredskap over hele landet, samt en historisk satsing på desentralisert utdanning i hele landet.

Og mer skal komme. For Senterpartiet har politikk for hele Norge, fordi vi tror på hele Norge.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her