Helse- og omsorg har ikke vært Senja kommunes sterkeste side. Vi har lest side opp og side ned om misfornøyde brukere av tjenestene, ansatte som ikke har de arbeidsforholdene de fortjener og pårørende som står i kø for å kritisere forholdene i helsesektoren i vår kommune.

Samtidig har vi sett en politisk ledelse, bestående av Høyre, Frp, Senterpartiet og KrF som ikke har evnet å ta lederrollen folket ga dem etter valget i 2019. Lite har blitt gjort, og de fleste politikerne fra disse partiene gjemmer seg bak rådmannen, med ett hederlig unntak.

Da snakker jeg om Tonni Nylund fra Fremskrittspartiet. Han har vært svært tydelig på at han mener dagens situasjon er uholdbar. Problemet til Nylund er at han ikke får vennene sine fra Høyre, Sp og KrF med på å sette et reelt og nødvendig søkelys på helse- og omsorgstjenestene i kommunen. De er mer interessert i næringspolitikk, og har lagt alle eggene sine i samme kurv.

Senja SV advarte mot at man kunne komme til å se på sykehjemsstrukturen for å finne en enkel løsning på problemene. Vi fikk hard kritikk fra både rådmann og ordfører, som begge mente vi for med løgn. Men, vi hadde lest rådmannens styringsdokument grundig, og vi så konturene av en overilt strukturendring der fokuset lå på økonomi, og ikke kvalitet i tjenestene.

Et halvt år etter at SV mottok eder og galle i kommunestyret, gjorde rådmannen nøyaktig det vi hadde advart mot. Han skulle omhjemle sykehjemmene på yttersida til omsorgsboliger. Problemet her var at regnestykket ikke holdt mål. Det var ikke noe å tjene på omhjemlingen, fordi kommunen ikke fikk husbankfinansiert ombyggingen i og med at enhetene ble for små. Mye støy for ingen ting, altså.

Vi skal kjempe med nebb og klør. For dagens situasjon er rett og slett uholdbar!

Og der er vi. På grunn av regnefeil og en streng økonomisk tilnærming på tjenestetilbudet, så er vi like langt. Dessverre er det flere som trenger hjelp og omsorg, og derfor er vi katastrofalt på etterskudd i å møte den varslede eldrebølgen. Vi må begynne å se på kvaliteten i tjenestene igjen. Og da tenker jeg på kvaliteten på omsorgen og hjelpa folk får, ikke kvaliteten på regnskapstallene alene.

Det må bygges flere plasser. Både sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Finnsnes opplever et enormt underskudd på tjenestetilbud. Det samme opplever de ansatte. De har ikke tid til å yte den omsorgen de så sårt vil gi. Det har ført til rekordhøye sykefraværstall. Og misfornøyde ansatte. Og folk som ikke mottar den hjelpen de skal ha.

Rådmannen sa i 2020 at «man må betale for å få gode folk». Så ga han virksomhetsledere og kommunalsjefer enorme lønnsøkninger utenfor alle andre lønnsoppgjør. Hva med helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere i Senja kommune? Skal vi ikke snart begynne å legge til rette for dem også, eller er det kun ledelsen vi skal jobbe for?

Grunnbemanningen må opp. I dag er den så lav at de ansatte løper rett inn i sykemelding. De makter ikke mer. Dernest må vi gjøre et løft for å ta inn flere lærlinger og studenter i praksis. Vi må gi de som allerede jobber i kommunen muligheter til videreutdanning. Kommunen må legge til rette for dette med gode støtteordninger.

Hele og faste stillinger må bli hovedregelen i Senja kommune. Vi kan ikke gå rundt å tro at vi tiltrekker oss mennesker med fagkompetanse om vi ikke tar vare på dem. Derfor vil jeg omformulere rådmannens uttalelse fra 2020 til dette; «Vi må ta vare på alle ansatte for å beholde og rekruttere gode folk. Ikke bare lederne».

Taperne er de mest sårbare vi har. Eldre mennesker og folk med funksjonsnedsettelser som trenger omsorg. Da nytter det ikke med noen enkle løsninger fra høyresiden i politikken. Geir-Inge Sivertsen har en urokkelig tro på at alt løser seg bare vi gir store næringsaktører pengene våre, og samtidig legger de eldre ut på anbud som en hvilken som helst «vare».

Senja SV kommer til å kjempe for helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Vi skal kjempe med nebb og klør. For dagens situasjon er rett og slett uholdbar!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her