«Bygg en sterkere landsdel med jernbane»

FRYT: - Mange i nord frykter av erfaring at vegformål vil ta mest plass og at jernbaneplanene ikke vil få den tyngden og oppmerksomheten som saken krever, skriver Morten Skandfer og Irene Dahl. Foto: AP