Trygghet, sikkerhet og stabilitet er grunnlaget for at vi kan leve fritt og fredelig i Norge. Vi lever i ei urolig tid, og det har aktualisert totalforsvaret. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsningsområde, og det må være en helhetlig tankegang i nord for å sikre aktivitet, tilstedeværelse og livskraftige lokalsamfunn i nord.

Regjeringen har bedt om en rekke innspill om forsvar og beredskap. Sentralt blant disse står Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen.

Som fylkesrådsleder i Troms og Finnmark har jeg fulgt prosessene tett frem til de endelige utredningene og lagt frem flere relevante saker til politisk behandling. Fylket har sendt over titalls innspill til Regjeringen om de to kommisjonene, samt at fylkesrådet har deltatt på innspillsmøter- både som fylkesråd og sammen med Forsvarsforum Nord. I tillegg har vi arrangert en forsvarskonferanse i vår.

Kristina Torbergsen Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

Forsvaret i nord er en stor arbeidsgiver, og en sentral premissleverandør for den videre utviklingen av vår region.

En rød tråd gjennom alle innspillene har vært behovet for å møte regionens demografiske utfordringer gjennom aktiv politikk. Sentralt i dette arbeidet har koblingen mellom Forsvarets drift og utvikling i regionen, og hvordan denne aktiviteten må skape regionale ringvirkninger. Forsvaret representerer en arealintensiv virksomhet som krever tilrettelegging, da er det forventet at Forsvaret også bidrar tilbake. Jeg vil nevne to konkrete områder der Forsvaret bør ta grep.

Forsvar, sikkerhet og beredskap er sentrale temaer som også må stå høyt i de to nye fylkene

Kommunene bruker ressurser på de forsvarsansatte, de har krav på velferdstjenester som øvrig befolkning. Dette skaper en utfordring for kommunene med stort nærvær av Forsvaret. For mange av forsvarets personale pendler, eller unnlater å melde flytting til kommunen. Dette medfører at kommunen får økte utgifter, og siden kommunene får betalt pr innbygger, kommer ikke inntektene som skulle fulgt med uten flyttemeldingen.

Forsvaret skal investere enorme summer i nytt materiell i de kommende årene. Disse investeringene utløser gjenkjøpsavtaler fra de landene Norge kjøper materiell hos. Ofte er disse avtalene tilnærmet krone for krone. Dette gjør at Forsvaret driver stimulering av innenlandsk industri. Nord-Norge har alt for svak uttelling på disse midlene, jeg vil derfor utfordre Forsvarets politiske ledelse til å legge frem en plan for hvordan man aktivt kan sikre den geografiske spredningen av gjenkjøpsavtalene. Det er ingen grunn til at den hærstyrkene til våre allierte ikke kan kjøpe rasjonene sine fra DryTech i Tromsø! Men for å få det til må politikken legge til rette for at det kan skje.

Fylkeskommunen står klar for bistå det regionale næringslivet for å i større grad kunne høste gevinster av Forsvarets tilstedeværelse i regionen. Dette er vår klare melding fra nord.

Når regjeringen har fått innspillene til Forsvarskommisjonen vil denne, sammen med det fagmilitære rådet, utvikles til en ny langtidsplan for Forsvaret (LTP).

Dette er en prosess som fylket skal følge tett, herunder på videre høringer og innspillsrunder. Jeg oppfordrer de som har konkrete innspill i den videre prosessen til å levere innspillene sine, enten til fylkeskommunen, eller direkte til Regjeringen.

Forsvar, sikkerhet og beredskap er sentrale temaer som også må stå høyt i de to nye fylkene, det er viktigere enn noen gang å engasjere seg for et sterkt nord.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her