Er det én ting pandemien har lært oss, så er det at det er mulig å gjøre en god jobb uten å sitte på kontoret i storbyen. Med hjemmekontor som den nye normalen, søkte mange seg mot friheten og plassen som bygda kunne tilby. Her kunne man leve det gode liv i distrikts-Norge — uten å måtte si opp jobben i storbyen.

Nettopp derfor satt Høyre i regjering av penger til distriktshuber, som skulle gi ansatte i staten mulighet til å flytte jobben fra by til bygd med kontor i arbeidsfellesskap. Gjennom denne ordningen la vi opp til å gi penger til distriktskommuner slik at de kan «lokke til seg» statlige ansatte i arbeidsfellesskap. Vi endret på regelverket slik at ansatte i staten med loven i hånd kan søke om fjernarbeid til sin arbeidsgiver.

Dette var konkret politikk som svar på en konkret mulighet som åpnet seg under pandemien. Med utrullingen av høyhastighetsbredbånd i hele landet er det i mange yrker mulig å jobbe fra nær sagt hvor som helst. Det ville ikke bare gi arbeidstagerne større frihet i valg av bosted, men også redusere behovet for pendling, og dermed også utslippene.

Det fremstår nå som Senterpartiets distriktspolitikk i det store og det hele handler om å reversere Solberg-regjeringens politikk

Flere distriktskommuner jublet for ordningen. Mange i det fremoverlente Distrikts-Norge så frem til å søke om midler og gjøre sin kommune mer attraktiv for tilflyttere. Til og med Arbeiderpartiet hyllet forslaget. Hva gjorde Senterpartiet så snart de entret regjeringskontorene? De skrotet hele ordningen.

Det er fortvilende for de distriktskommunene som så muligheter til å skape ekstra liv og røre i kommunen, verdiskaping og vekst og i noen tilfeller snu en negativ befolkningstrend. Men Senterpartiets skroting av «distriktshuber» er egentlig ikke overraskende; det er typisk for Sps distriktspolitikk.

For det fremstår nå som Senterpartiets distriktspolitikk i det store og det hele handler om å reversere Solberg-regjeringens politikk, det er få nye ideer å spore utover «nei til alt nytt». Det er synd både for distrikts-Norge og næringslivet at Senterpartiet i regjering sabler ned ny, fremtidsrettet politikk som bidrar til at folk både kan bo og jobbe på bygda.

Vedum snakker mye om alt han er mot og alt som var galt med forrige regjering, men konkrete, positive tiltak og reell handling er det foreløpig lite av. Det er på tide at Vedum får pickupen ut av revers, og begynner å arbeide for å få fart på Norge.