Dagens strek 18. januar 2022

foto
Foto: Trond Sandnes (tegning)