Regjeringen har bestemt seg for å terminere kontrakten på NH90, hvilket betyr at det norske Forsvaret ikke lenger har helikoptre til fregattene eller kystvakten. Det har nå oppstått en situasjon som det er avgjørende håndteres så raskt som mulig. Vi forventer derfor at regjeringen snarest anskaffer nye helikoptre til den maritime luftvingen.

NH90 er et godt operativt helikopter, når det flyr. Leveransen av helikopteret har imidlertid tatt altfor lang tid, og vedlikeholdet som må til for å holde helikopteret i lufta er svært dyrt og omfattende. På det grunnlaget støtter vi beslutningen om å avslutte kontrakten med NHIndustries.

Vi er samtidig skuffet over at det ikke er lagt frem en plan for anskaffelse av nye maritime helikoptre. Vi er svært bekymret for at kompetansen som er knyttet til NH90, skal forvitre, dersom det for lang tid å få en erstatning på plass. Det er derfor helt essensielt at regjeringen sørger for at det kommer nye helikoptre på plass, innen kort tid.

Norge som nasjon kan ikke sette seg i en posisjon der vi ikke kan overvåke og forsvare kysten og havområdene våre, på den beste måten

Vi vil sterkt advare mot å tro at kompetanse kan beholdes ved å flytte stillingshjemlene til Rygge og Ørlandet, selv for en midlertidig periode. Dette vil kun bidra til å beholde deler av personellet i Forsvaret. Flytting og spredning av stillingshjemler vil også bidra til å forlenge tiden det vil ta å få nye helikoptre operative igjen. Norge står nå uten helikopterstøtte for Marinen og Kystvakten, det må regjeringen gjøre noe med! Det betyr at man ikke har tid til å foreta en ordinær anskaffelsesprosess. Her må ting skje raskt!

foto
Toralf Heimdal Foto: Stein Wilhelmsen

Vi forventer at regjeringen bekrefter at Bardufoss skal være base for den maritime helikoptervingen, slik at vi unngår unødvendige utspill og spekulasjoner omkring lokalisering, som igjen skaper en usikkerhet blant de ansatte og den sivile virksomheten som er bygget opp rundt NH90 på Bardufoss. Bardufoss er fortsatt den beste plasseringen av de maritime helikoptrene, og sikrer nærhet til de havområdene det er mest viktig å overvåke. Andre lokaliseringer, som for eksempel Haakonsvern, vil kreve store investeringer i infrastruktur, samt oppbygging av et nytt kompetansemiljø på drift og vedlikehold.

foto
Louis S. Edvardsen Foto: Fredrik Kampevoll

Som en midlertidig løsning for helikoptermiljøet på Bardufoss, ber vi regjeringen få fortgang i overføringen av Bell-412 fra Rygge til Bardufoss. Selv om dette er helt annet helikopter, til anvendelse for Hæren, så vil det bidra til å holde personellet aktivt. Samtidig så vil dette sørge for at man opprettholder en svært viktig militær helikopterberedskap i nord.

Uten NH90 i lufta, så er Bell412 det eneste militære helikopteret som vil kunne gi støtte til Brig N. Det vil også ha en viktig betydning for den sivile beredskapen i nord. Vi forutsetter at regjeringen tar beredskap i Nord-Norge på høyeste alvor.

For å få råd til nye maritime helikoptre, så må det friske midler på bordet. Vi har tiltro til at regjeringen bevilger den nødvendige sum som skal til for å kunne foreta innkjøp av nye maritime helikoptre, så raskt og effektivt som mulig. Norge som nasjon kan ikke sette seg i en posisjon der vi ikke kan overvåke og forsvare kysten og havområdene våre, på den beste måten.