Vi har mye å være stolt av i Senja kommune. Vi har en natur som drar folk fra hele verden til vår region og som skaper grunnlag for nye næringer innenfor reiseliv og turisme. Vi har ei sjømatnæring som sysselsetter langt over tusen arbeidstakere, med leverandørnæringer og synergier langt utover primærnæringene i seg selv.

Vi har industriarbeidsplasser, der Finnfjord AS er lokomotivet som er fremoverlent og satser hardt på det grønne skiftet. I tillegg har vi en handelsnæring som har vært og er i norgestoppen når det kommer til omsetning og drift, tatt i betraktning innbyggertall og markedsandel.

For Senja Ap er det en selvfølge at vi legger til rette for videre utvikling i det varierte næringslivet vi har. Dette kommer ikke av seg selv, man trenger en politikk som skaper forutsigbarhet og trygge rammer slik at man får en videre utvikling. Alt henger sammen, er det gode tider og vekst i primærnæringene og industriarbeidsplassene, skapes det arbeidsplasser i leverandørnæringen.

Aktivitet og lønnsomme næringer er også positivt for handelsnæringen, som er avhengig av kjøpekraft og frisk kapital for å fortsatt være i norgestoppen.

Vi skal være det partiet som drar lasset i å utvikle Finnsnes som by og skape urbane kvaliteter i byrommet som gjør at attraktiviteten til regionsenteret øker

Når Senja Arbeiderparti sier at vi må være proaktive i å legge til rette for næringslivet, så snakker vi med legitimitet. Vi har de siste fire årene støttet opp om nye næringer innenfor sjømat og vært positiv til nye arealer, der vi har utvist tillit til at sektormyndighetene ivaretar bærekraft, miljø og andre hensyn.

Vi har kjempet knallhardt for havneutbedring på Husøy og i Senjahopen, vært en katalysator for at det endelig ble bygd ny fiskerihavn i Fjordgård, og jobbet tett opp mot våre politikere på fylket for å få utbedret sjømatveiene på Senja, noe vi har sett fruktene av de senere år.

OPPFØLGING: - Vi har besøkt Finnfjord med næringsministeren som har lovet å følge opp deres spennende alge-prosjekt, skriver Aleksander Uteng og Marit Stubberud Hanssen. På bildet administrerende direktør Geir-Henning Wintervoll, næringsminster Jan Christian Vestre og Marit Stunbnerud Hanssen. Foto: Amund Hansen

Vi har besøkt Finnfjord med næringsministeren som har lovet å følge opp deres spennende alge-prosjekt. Vi har også markert oss i debatten om Finnsnes sentrum og videre utvikling av vårt regionsenter, noe som har endt opp i et spennende forprosjekt om byutvikling og der kommunen har fått midler til å utvikle prosjektet videre.

Når vi nå går inn i en ny kommunestyreperiode så er Senja Arbeiderparti garantisten for at vi fortsatt skal holde trykket oppe på næringsutvikling. Vi skal jobbe for infrastruktur til sjømatnæringen, der problematikk med anleggsbidrag og kraftmangel vil være en prioritet.

Arbeidsplassene må skapes der kompetansemiljøene er, og da må man legge til rette for det! Utbedring av havneforholdene i Botnhamn og Torsken er presserende og må løses snarlig. Vi vil følge opp Finnfjord og jobbe aktivt for at de skal kunne komme i mål med det grønne skiftet og de fremtidsrettede prosjektene de jobber med.

Sist men ikke minst, vi skal være det partiet som drar lasset i å utvikle Finnsnes som by og skape urbane kvaliteter i byrommet som gjør at attraktiviteten til regionsenteret øker.

Vi har gjennom flere år vært en garantist for utvikling i vår kommune, det skal vi være i neste periode også! Valget er ditt.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her