I den senere tid har det vært satt søkelys på energibruk, særlig knyttet til strømkostnadene som har gjort kraftige inngrep i forbrukers hverdagsøkonomi. I tillegg har vi registrert økte levekostnader og økte renter, og vi ser vel ennå ikke slutten på denne økende kostnadsspiralen.

Når det i tillegg varsles om økte kostnader for den enkelte gjennom et nytt Bygningsenergidirektiv fra EU, så kan vi lure på hvor dette vil ende. Nullutslipps-målet i dette direktivet medfører at energiavtrykket på boligmassen må reduseres frem mot 2050.

Etter at bankene det siste året har etablert grønne lån, har vi registrert en økt interesse for å kvalifisere egen bolig til et slikt grønt lån. De grønne lånene har i dag for de fleste banker den beste prisen — og gevinsten med å sitte på en energieffektiv bolig kan dermed måles i kroner og øre. Men hvordan skal man kunne få et grønt lån?

Kjøper du en ny bolig eller leilighet skal du vite at disse er bygd etter de siste tekniske forskrifter. TEK 17 kom i 2017 og boliger bygd etter denne tekniske standard vil vanligvis kvalifisere til energikarakter A eller B som kan gi deg et grønt og rimelig lån.

Roar Holmstad Foto: Knut Løkse Nilssen

De siste årene har vi imidlertid avdekket at noen utbyggere og entreprenører ikke utsteder energiattest etter forskrift. Mange boligkjøpere går derfor glipp av grønne lån til boliger som mest sannsynlig kvalifiserer for dette. Ifølge data fra Enova mangler majoriteten av nye boliger en slik autentisk registrert energiattest. Her går med andre ord mange boligkjøpere glipp av viktig informasjon om egen bolig, de går glipp av gunstig rente og et «verdipapir» som vil få stor betydning ved senere salg.

Som boligkjøper må du derfor være våken i timen. Du må påse at boligen du overtar har en autentisk energiattest som er koblet til korrekt matrikkelinfo i Enova. Høres dette vanskelig ut? Det er faktisk ikke det! Du har krav på en energiattest utstedt på din bolig/leilighet dersom denne er over 50 m2. Dette fremgår av Energimerkeforskiften som kom i 2010.

Og går du inn på Enova sin nettside https://www.enova.no/energimerking/bolig/ og leter opp din bolig, så vil du kunne avdekke om din bolig har fått en slik energiattest ved overtakelse. Dersom du ikke finner en slik registrering, så bør du ta dette opp med den du kjøpte den nye boligen av, eller den som leverte huset ditt.

Det nye Bygningsenergidirektivet har fått mye omtale i avisen i år. Direktivet innebærer krav om energitiltak som vil ramme boligeiere hardt. Direktivet forutsetter at det må etableres nasjonale finansieringstiltak, og vi får vente å se hva som kommer på plass fra myndighetenes side.

Uansett tror vi at det vil være viktig for den enkelte boligeier å vurdere energistatus for egen bolig. Kan det være tiltak du allerede nå kan gjøre for å forbedre energibruken? Enova har etablert mange støttetiltak, og ved bruk av energirådgiver kan du gjøre vurderinger av hva som skal til for å redusere energibruken i din bolig.

Kanskje skal du heller bytte vindu, enn å kjøpe nytt kjøkken? Kanskje bør du bytte tak nå, og legge på ekstra isolasjon, enn å bygge en garasje? De som i fremtiden sitter på en god energieffektiv bolig vil sannsynligvis få en bedre salgspris når boligen senere skal selges.

Oppnår du store energiforbedringer, vil den nye energiattesten være gull verd for deg

Flere aktører i eiendomsbransjen peker på at det fremover vil bli kamp om de mest energieffektive boligene, de som har de laveste energikostnader. Vi vet at energiprisene i landet vil utjevnes mellom nord og sør, og vi tror også at nivået som vi har sett de senere årene er kommet for å bli — om ikke det må økes, for at landets energibruk skal flate ut.

Myndigheten vil kunne bruke prismekanismen for å få ned energibruken. Huseierne har i en artikkel publisert i april i år pekt på at vi i løpet av 2025 kommer til å bruke mer strøm enn vi produserer. «Gjennom energioppgradering kan vi redusere energiforbruket, gjøre strømregningen mindre og øke verdien på boligen og frigjøre store mengder fornybar energi til sektorer som i dag bruker fossile energikilder», skriver kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Henrik Pihl.

I et slikt bilde vil det å sitte på en energieffektiv bolig redusere strømkostnadene vesentlig, og du har gode argumenter når du senere skal selge boligen. I motsatt ende spår meglerbransjen at de som skal selge en bolig uten energiattest eller med en svært dårlig energikarakter, vil bli taperne. Disse boligene vil nemlig ikke være attraktive i et fremtidig boligmarked. Bankene vil etter hvert kunne bli mer restriktive i å låne ut penger til slike boliger, fordi nullutslipp frem mot 2050 er målet som de fleste bankene har for sine boliglånsporteføljer.

Så det å ha en god energiattest, det å få denne på plass når du kjøper en ny bolig/leilighet eller bygger egen bolig, er viktig. En god energikarakter vil for deg være gull verd i fremtidens boligmarked samtidig, som du faktisk har lave energikostnader.

Og så må du vurdere egne oppussingstiltak dersom du sitter på en eldre bolig. Du bør allerede nå starte planleggingen av boligens oppussingsbehov — fra dagens standard, til en fremtidig standard som er i tråd med utslippsmålene. Oppnår du store energiforbedringer, vil den nye energiattesten være gull verd for deg, og et godt salgsargument den dagen du kanskje skal selge boligen.

Tiden er nå inne for å ta energiøkonomiske grep. Lykke til!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her