Utvalg for helse og omsorg (UHO) i Senja kommune har i hele valgperioden jobba aktivt for å ta vare på de eldre og syke i hele kommunen. Senja kommune er en stor og ny kommune — og det er viktig å ta med alle innspill også fra de som bor i distriktene.

Senja kommunestyre har vedtatt at alle seks sykehjemmene skal brukes videre. Det gjelder sykehjemmene i Gryllefjord, Skaland, Sifjord , Stonglandseidet, Rossfjordstraumen og Finnsnes. Dette vedtaket har UHO forholdt seg til.

Jeg ser at enkelte ikke tar inn over seg dette, og etterlyser flere plasser på Finnsnes. Ja, det er et press mot Finnsnes. Antall plasser på Finnsnes sykehjem utvides fra 80 til 90 plasser fra årsskiftet. Det forutsette at det kan skaffes personale.

Per-Inge Søreng Foto: Maria Holm Simonsen

Totalt har vi 172 sykehjemsplasser i Senja kommune, og det blir altså ti flere om kort tid. Så skal vi bygge heldøgns omsorgsboliger — og vi starter på Finnsnes. Foreløpig prosjektskisse antyder 30 enheter.

Det sittende UHO er nå ferdig med sin periode, og selv om det fortsatt er utfordringer i sektoren, mener jeg utvalget har gjort en god jobb med tilrettelegging i nykommunen!

Når enkelte sier at vi må bygge flere sykehjemsplasser på Finnsnes, så forstår jeg det ut fra dagens situasjon, men det kan bety at andre steder mister sine plasser. UHO forholder seg altså til kommunestyret vedtak, og mener vi inntil videre må ta vare på de sykehjemsplasser vi har i kommunen.

Ut fra den statistikk vi har fått se, er det flere som har plass på et sykehjem , men vil til Finnsnes. Vi i UHO har forsøkt å legge vekt på uttalelser om at folk vil bo så lenge som mulig i bygda si. Nå ser det ut for at dette ikke gjelder lenger.

Det sittende UHO er nå ferdig med sin periode, og selv om det fortsatt er utfordringer i sektoren, mener jeg utvalget har gjort en god jobb med tilrettelegging i nykommunen!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her