Et svik mot militær- og sivil beredskap

foto
- Kjære partiet mitt; Det er enda ikke for seint å snu i denne saken. Vis styrke ved å holde på tidligere LTP, ved å se det totale bildet for Forsvaret og Norge, skriver Tor Eriksen. Foto: Jan-Erik Bergstad