Med en viss interesse har undertegnede fulgt med dialogen mellom Tor Nymo (Sp) i Målselv og venstre-miljøet i Målselv angående regjeringas beslutning om å skrote de famøse NH90-helikoptrene, og heller satse på innkjøp av Seahawk.

Og det er en beslutning som får tilslutning av alle miljøer i Norge. Med unntak av Målselv Venstre. Underlig. For, som det blir uttalt, er Seahawk et helikopter som nå er vel utprøvd. Og som har fungert meget godt.

Undertegnede har på ingen måte noen slags kompetanse innen temaet, men har fulgt med i denne odysseen, fra Stortinget i 1991 vedtok å kjøpe inn NH90. Da grekeren Holmer skrev Odysseen (i ca 720 f.kr.) og Illiaden hadde vel ingen tenkt seg at man skulle få slike «vesener» i lufta. Men krigeren Odyssev brukte hele ti år på sin hjemreise, fra Trojakrigen.

Hva var helikoptret NH90? Her kan man fort si, ingen ting!

1991 besluttet Stortinget å gå til anskaffelse av NH90. Et europeisk prosjekt. Forsvarsminister var da Bjørn Tore Godal (Ap). Forsvarssjef var Sigurd Frisvold. Og sistnevnte gikk sterkt inn for NH90. Dette var noe bemerkelsesverdig, da et oppnevnt helikopterutvalg, med blant annet en helikopterpilot, gikk inn for Seahawk.

Det som man kan merke seg, er at NH90 den gang, stort sett, befant seg på tegnebrettet. Og da er det svært underlig at Rolf Austgard i Målselv Venstre skriver: «For det tredje vil seks Seahawk aldri kunne oppnå hva 14 NH90 kan levere». Nå har undertegnede sikkert ikke den tekniske helikopter-kompetansen som Målselv Venstre tydeligvis innehar. Men NH90 fungerte jo ikke. Hører dere, Målselv Venstre? Er det noe dere har mistet på veien?

Gudmund R. Johansen Foto: Trond Sandnes

Tilbake til Stortingets vedtak i 1991. I dag kan man trygt si at dette var en hasardiøs beslutning. Som den norske stat har mistet mange millioner på. Men til Stortingets beslutning kan man si at det var nok vrient den gang å vedta innkjøp av Seahawk, all den tid forsvarssjefen gikk kraftig inn for NH90.

Hva var helikoptret NH90? Her kan man fort si, ingen ting! For det var ennå ikke produsert i 1991. På dette tidspunkt var NH90 stort sett på tegnebrettet. Dette var et prosjekt, hvor flere europeiske kompetansemiljøer sto bak. Men Stortingets beslutning kan godt sammenliknes med dersom du skriver kontrakt om kjøp av bil. Som ennå, ikke var konstruert. Men Målselv Venstre vil altså ha NH90. Underlig.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her