Kunstverket ved Silsand barneskole

Motivet i kunstverket på veggen til den gamle barneskolen på Silsand var basert på skolefanen fra 1966, utformet av Synøve Bjørkli. Foto: Oddmar Mathiassen