I det siste har det florert med politiske innlegg i våre lokalaviser. Dette fra flere partier i Målselv, innlegg jeg tror de aller fleste kan stille seg bak. Dette ser Senterpartiet bør borge for gode arbeidsforhold i kommende kommunestyre.

Når det gjelder politiske saker, hvor vi er avhengig av sentrale vedtak, jobber man ufortrødent videre opp mot sentrale representanter. I noen saker er vi helt avhengig av at det foretas vedtak på Løvebakken, før vi lokalt kommer i mål lokal. Målselv Senterpartiet øyner nå håp i en av våre fanesaker, nemlig å få helikopter tilbake til Bardufoss. Det viktig er nå at embetsverket tar grep som gjør at Bardufoss har et tilstedeværende & oppgående befalskorps som kan ta imot disse når de kommer om to år.

Både lokal- og sentrale er flyteknikker-utdanningsinstitusjoner er «i vinden» for tiden. Håper man lander på bena i begge leirer, slik at produksjonen av personell ikke forsinkes. Tar som kjent år å produsere dyktig operativt personell, også teknisk.

Videre må det jobbes av alle med å få gjort noe med rutetilbudet og de skyhøye flybillettprisene på Bardufoss lufthavn. Dette er en av de største hemskoene for Målselvregionen, både for fastboende, næringslivet og turister. Besparelsen ved å benytte SAS fra Tromsø, gjør at man noen dager kan inkludere et hotellopphold på 3-4 døgn i Oslo, før prisen kommer opp på samme nivå som kun fly fra Bardufoss. Det merkelig er at  god pris & fulle SAS-fly i weekender ikke resulterer i økte tilbud, heller det omvendt. En liten kollektiv utfordring er det også at ingen rutebusser kjører innom flyplassen, kun flybussene.

NRK Troms hadde mandag en interessant reportasje om nord-norske utfordringer, bla å beholde befolkninga vår i nord, men også være i stand- og legge til rette for- og tiltrekke seg nye, både fastboende og turister, samt tilbakeflyttere. Dette også kommentert av Senterpartiets 1. kandidat i Troms, Irene Lange Nordal. Målselv har et enormt potensial spesielt mtp turisme og fritidsaktiviteter. Flyplassen midt i sentrum er alt nevnt. Nevner også Myrefjell med Blånisseland, Rundhaug Gjestegård, Bardufosstun og Rustahøgda med alle sine anlegge, Målselvfossen - Norges nasjonalfoss, mfl. Målselv har vært så heldig å få god nasjonal og internasjonal pr ved tv-dekning på alle de store idrettsarrangement vi har gjennomfør, som Arctic Race på sykkel og Ski Classic/Reistad løpet. Nå står igjen Bakkeløpet for tur, med tilhørende aktiviteter over flere dager.

Målselv kommune er under Senterpartiets ledelse en meget aktiv kommune. Det investeres store beløp i institusjoner for eldre og anlegg for skole, ungdom, og idrett, som kommer både fastboende og besøkende til gode. Så godt som alle momenter passer inn under Bolyst-begrepet. Fortsatt God sommer.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her