Under de åtte år med Høyre-regjering satt de ned utallige utvalg, men LO fikk ikke plass i disse. Man skryter altså av den norske modellen og trepartssamarbeidet, men ordene er som skrevet i sand. Vi fikk så et solid angrep på arbeidsmiljøloven som førte til den største politiske streiken i moderne tid.

Med jevne mellomrom så kommer det alltid kritikk av det fagligpolitiske samarbeidet fra høyresiden i norsk politikk. De prøver å framstille det som om noe helt nytt og skummelt, men er det egentlig det?

Vi må se litt på historien til Arbeiderpartiet som ble stiftet av fagbevegelsen og den sentrale samarbeidskomiteen i 1887, i 1928 formaliserte samarbeidet seg mellom LO og Arbeiderpartiet, og det har fungert siden da — i 94 år har altså samarbeidet vært et formelt samarbeid . LO har ønsket et bredt samarbeid med flere partiet på venstresiden, men disse har takket nei til et formelt fagligpolitisk samarbeid.

Arbeiderpartiet skal være et interesseparti for arbeidsfolk, LO skal organisere arbeidsfolk. Da er det viktig for LO som ikke er et politisk parti å kunne jobbe politisk så medlemmene i LO — som teller over 970.000 i dag — får en bedre hverdag.

Noen milepæler LO har oppnådd: Via det fagligpoliske samarbeidet har vi fått til ordninger som ei god sykelønns ordning og ei lønn anstendig lønn å leve av. Vi har altså fått på plass et organisert arbeidsliv med gode lov og avtale verk, det ene virker ikke uten det andre.

Videre har LO kjempet for fem uker ferie. Det tror mange vi bare har fått fra en plass, men det er kjempet igjennom. Fagbevegelsen har tatt mange store tøffe kamper sånn at de som kommer etter har det litt enklere å litt lettere for de som kommer etter. Pensjonsordninger som er kjempet fram fra en sterk fagbevegelse, når du skal pensjonere deg at du har en pensjon du kan leve av. Åtte timers arbeidsdag er et annet eksempel som fagbevegelsen har kjempet igjennom.

Betyr det noe at vi nå har fått en arbeiderpartiledet regjering: Ja, de har innfridd en rekke løfter som gagner vanlig folk: Øke fagforeningsfradraget. Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser. Forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte. Øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 14.000 kroner.

Disse sakene er bare noe av det regjeringen allerede har levert på bare 100 dager. For å få til disse tingene, så trengte vi støtte på stortinget i form av vedtak og oppfølging av vedtakene. Det får vi til hjelpe til takket være samarbeidet med Arbeiderpartiet. Med over 970.000 medlemmer i ryggen er LO Norges største arbeidstakerorganisasjon, det forplikter oss i LO til å stå på hver eneste dag for at medlemmene skal få en bedre morgendag.

Vi har mange fagligpolitiske kandidater på listen til Arbeiderpartiet, det er en styrke fordi vi har folk som kjenner til arbeidslivet i forskjellig bransjer. Folk som har vært tillitsvalgte ute på arbeidsplasser, og som kjenner grasroten og hva vanlig folk er opptatt av. Disse er det viktig at tar plass i kommunestyresaler, fylkestingssaler og på Stortinget.

Det eneste samarbeidet som lever over tid, er et samarbeid som gagner alle en bedre hverdag. Vi tror at det fagligpolitiske samarbeidet kommer til å vare, for det er en styrke for Norge og for arbeidsfolk at vi har en høy organisasjonsgrad med gode arbeids- og lønnsvilkår. Som en del av LO og som medlemmer i Arbeiderpartiet skal vi stå på for at vanlige arbeidsfolk får en bedre hverdag igjennom det fagligpolitiske samarbeidet.