I Folkebladet 30. desember 2021 gjør ordfører i Senja, Tom-Rune Eliseussen, seg opp noen tanker om fremtiden i kommunen, nye investeringer og samtidig levere gode tjenester ut fra rammene kommunen har.

Det ønskes også å legges til rette for mer boligutbygging, og investering i form av blant annet infrastruktur med vei, vann og avløp på flere steder i kommunen.

Tillater meg å stille spørsmål om dette gjelder over alt i Senja kommune, inklusiv på Sør-Senja? De største bygdene i sør er Skrolsvik, Rødsand og Stonglandseidet.

På sistnevnte sted må enn spørre om det er planlagt flere tomter for etablering av egne boliger? Vel nok er det bygd endel utleieboliger i privat regi de sist år, hvor kommunen bandt seg med økonomisk ansvar fremover for noen av disse leilighetene.

Hva med den som vil bygge egne boliger? Er det områder i bygda som kommunen har planlagt å legge til rette for videre utbygging av enkeltboliger, samt tilkobling av vann og kloakk — så fremt grunneiere vil tilby tomter? I området Mølnelva boligfelt og barnehagen i retning mot sykehjemmet er det alt vei. Men hva med resten av de nødvendige tilknytninger? Det samme gjelder området mellom Tømmerveien og veien mot Hofsøy. Her er det mulighet for tilknytning av vei fra allerede eksisterende fylkes- og kommunal vei.

Skal folketallet gå opp i kommunen må unge folk etablere seg, og selvsagt ha tilgang til arbeidsplasser. Hittil vil sykehjemmet — og forhåpentlig fortsatt fremover — ha behov for arbeidstakere. Det samme gjelder skolen som vil ha behov for undervisningspersonell, både for nåværende elever, og forhåpentlig at det fortsatt fødes barn fremover. Og da trengs det som kjent unge mennesker som etablerer seg.

I Jøvik hvor det bygges ut, vil det også bli behov for flere arbeidstakere i lang tid fremover.

Mitt spørsmål er enkelt: Har Senja kommune planer for tilrettelegging av nye tomter for videre husbygging i denne bygda? Tar kommunen initiativ overfor grunneiere for erverving av nye tomtearealer?

Ordføreren som er oppvokst på Sør-Senja og skulle være kjent i området — skulle være rette person til å svare på det.