Alt blir dyrere. Økte strømpriser, økte matvarepriser og høyere drivstoffutgifter. Da er det urettferdig at regjeringa kutter i minstepensjonen.

I dag lever 146.000 mennesker på det som kalles minste pensjonsnivå. Mange av disse har mindre å leve av enn det som er EUs fattigdomsgrense, og minstepensjonistene får stadig mindre å leve av år for år. Skal vi gjøre noe med de økende forskjellene i Norge er vi nødt til å omfordele, få slutt på usosiale kutt og sørge for at folk som har lite får mer å leve av. Dessverre fortsetter de usosiale kuttene selv om Høyre er ute av regjeringskontorene.

For meg er det helt uforståelig at regjeringspartiene går til Høyre for å danne flertall for et så usosialt forslag

Helt siden 8. februar har SV vært i samtaler med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet om minstepensjon, uten at regjeringspartiene har vært villig til å forhandle. Regjeringa har nemlig foreslått å endre reguleringen av minste pensjonsnivå til å reguleres med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten. Dette fører til at alle som mottar minste pensjonsnivå og garantipensjon taper enda mer hvert eneste år fremover enn de allerede gjør i dag. Ifølge regjeringas egne tall kutter regjeringa 95 millioner kroner for minstepensjonistene bare i 2022, og minstepensjonistene vil fortsette å tape mer i årene som kommer.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tatt et usosialt forslag som Høyre la frem i fjor høst, gjort det til sitt eget, og gått til Høyre for å få flertall på Stortinget. For SV har det hele tiden vært uaktuelt å gå med på regjeringas forslag. Vi mener at minstepensjonen må opp, ikke ned slik regjeringa foreslår. SV har foreslått at minstepensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten og at det trengs en opptrappingsplan hvor minstepensjonen økes med 7.500 kroner årlig, frem til minstepensjonistene kommer over EUs fattigdomsgrense.

For meg er det helt uforståelig at regjeringspartiene går til Høyre for å danne flertall for et så usosialt forslag. Når forslaget behandles på Stortinget vender vi ryggen til regjeringspartiene. Med økte utgifter til strøm, drivstoff og matvarer burde regjeringa trekke i nødbremsen, makulere forslaget, og heller gå sammen med SV for å gi minstepensjonistene et ordentlig løft.