En trussel mot det norske demokratiet

Byggesaker og reguleringssaker er ofte bakgrunn for trusler mot politikere.