Regjeringens hardkjør mot privatskoler kan få alvorlige konsekvenser for både Nordborg skoler på Finnsnes og Montessoriskolene i regionen. Hvis forslaget går gjennom, vil kuttet fullt innfaset gjøre at friskolene tappes for en halv milliard.

Et millionkutt for små og sårbare skoler vil strupe det økonomiske grunnlaget for videre drift. Det betyr det ikke bare at to skoler rammes brutalt, men det handler om at 200 elever og deres familier kastes ut i usikkerhet.

Det skal være basert på at friskoler har fått beregnet for mye tilskudd i forhold fordelingsnøkkelen. Men det må være forståelse for at små friskoler krever ekstra kostnader, og at de hvert eneste år i den samme perioden har måttet skaffe 15 prosent av budsjettet selv. For eksempel ved egenandeler.

I de aller fleste spørsmål er styringspartiene i regjeringen opptatt av forutsigbarhet. Dette er det motsatte, og håndteringen virker særdeles brutal, uten at man har tatt seg bryet med å sjekke konsekvensene, For eksempel i en utredning som synliggjør det urimelige prosentvise kuttet.

Det ligger enorm innsats og dedikasjon bak etablering av bærekraftige friskoler

Mange vil oppfatte dette som en del av et idealistisk hardkjør mot det som gjerne er private supplement til offentlig drift, i dette tilfellet privatskoleloven som er ment å sikre større grad av mangfold.

Vi har flere eksempler lokalt på at private supplement har vært et gode for regionen, med både Nordborg og Montssoriskolene som eksempel.

Flere av barnehagene i regionen er tuftet på private initiativ, og innenfor helse- og omsorg finner vi flere vellykkede løsninger — som privat tannlegepraksis og opptreningssenter. I forbindelse med håndtering av flyktningstrømmen hadde det offentlige vært temmelig hjelpeløse uten et privat supplement.

Ingen er fortrolige med at private eiere tapper fellesskapet for stort utbytte. Her må reglene være klare og tydelige. Klarer det offentlige selv å løse oppgavene uten å ty til kostbare vikarer, er det en stor fordel, men akkurat nå er private supplement en del av fellesløsningen.

Det handler samtidig om en liten andel, som kun vil vokse hvis vårt offentlige helsevesen svikter. Det er kanskje her våre politikere har en jobb å gjøre.

Det ligger enorm innsats og dedikasjon bak etablering av bærekraftige friskoler. På Senja snudde de seg rundt for å etablere et lokalt alternativ da skolene var truet av nedleggelse. Da burde i det minste rammebetingelsene være til å stole på.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her