Regjeringen rammer dagens minstepensjonister på en hjerterå måte. De la fram et forslag til endringer av folketrygden som innebærer en innstramming for dagens minstepensjonister.

Arbeids- og sosialminister Tonje Brenna vil videreføre underreguleringen og binde Stortinget til ikke lenger gi pensjonistene med lavest inntekt ekstra løft over statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår lønnsvekstregulering av minsteytelsen, men dette skal kun gjelde «nye pensjonister». Regjeringen skyver dermed regningen for bedre regulering av framtidig minstepensjon over på dagens minstepensjonister.

Det er hjerterått og uakseptabelt av en regjering der Arbeiderpartiet sitter ved roret

De som allerede mottar minstepensjon, får en ren innstramming dersom Stortinget ikke lenger skal gi pensjonistene ekstraordinære økninger over statsbudsjettet. Gapet opp til fattigdomsgrensen vil anslagsvis øke med over 40.000 kroner de neste ti årene.

Minstepensjonen utgjør nå 257.040 kroner i året, og ville vært 30.000 kroner lavere uten de ekstra bevilgningene siden 2016. Det gjenstår imidlertid 25.000 kroner i året før minstepensjonen overstiger fattigdomsgrensen.

Regjeringens forslag medfører at dagens minstepensjonister skal klare seg på en stadig lavere minstepensjon, dersom ikke de andre partiene på Stortinget griper inn og endrer på forslaget fra regjeringen.

Det er hjerterått og uakseptabelt av en regjering der Arbeiderpartiet sitter ved roret, og som i festtaler snakker om solidaritet og medfølelse med de som sliter økonomisk og på andre felt — men dessverre er det bare «perler for svin».

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her