Fylkeskommunen skal kjøpe aksjer fra Målselv kommune i Arctic Aviation Senter. Vi har nå gitt klarsignal til at fylkeskommunen skal bli en aktiv partner i en helt spesiell og fremoverlent satsning på Bardufoss ved å bli medeiere i Arctic Aviation Training Center AS.

Det er en reel utfordring å utdanne nok flyteknikere i både Norge og verden. Det mangler kritisk personell i dag og i morgen. Denne utfordringen kan Troms nå bidra til å løse gjennom satsingen på Arctic Aviation Training Center AS.

Målselv kommune og vårt eget flyfag på Bardufoss har over tid bygd opp et senter for utdanning av flyteknikere. Nå har kommunen og senteret etablert Arctic Aviation Training Center, som samarbeider tett med Bardufoss videregående skole avd. flyfag, forsvaret og Kongsberggruppen.

Det vil og være viktige faktorer for å sikre bo- og blilyst i Midt-Troms regionen

Miljøet på Bardufoss er et fantastisk fagmiljø som gir store muligheter dersom man evner å gripe den. Man sitter nå på en ekspertise i å utdanne og trene nye sårt tiltrengte flyteknikere, og levere etterutdanning. Dette blir et kompetansesenter i verdensklasse, som Arbeiderpartiet er opptatt av at regionen må bidra til.

Troms Arbeiderparti mener det er avgjørende med samarbeid og partnerskap for å oppnå en positiv samfunnsutvikling. Derfor ser vi på Arctic Aviation Training Center som en viktig og riktig satsing. Både forsvarskommisjonens og totalberedskapskommisjonens rapporter har tydelig aktualisert og konkretisert behovet for å styrke både den militære og sivile beredskapen i Nord-Norge.

Da er det vår jobb å bidra til å sikre kompetansearbeidsplasser, samordne utdanning og arbeidsliv, samt møte samfunnets behov for videregående opplæring. Dette gjelder for både vårt sivile og militære arbeidsmarked.

Forsvaret spiller en avgjørende rolle i Nord-Norge, og Bardufoss har lenge vært et sentralt knutepunkt. Ved å utvikle Arctic Aviation Training Center kan vi styrke regionens forsvarsevne ytterligere. Gjennom et tett samarbeid mellom forsvarssektoren, næringslivet og utdanningsinstitusjoner kan vi skape et miljø som fremmer innovasjon, kompetanse og bærekraftig utvikling. Det vil og være viktige faktorer for å sikre bo- og blilyst i Midt-Troms regionen.

Denne satsingen på utdanning vil ikke bare styrke vår forsvarsevne, men også skape kompetansearbeidsplasser, sikre at utdanning og arbeidsliv henger tettere sammen, og møte samfunnets behov for videregående opplæring. Ved å samarbeide på tvers av sektorer og aktører, kan vi nå bidra til å sikre en trygg og bærekraftig fremtid for Nord-Norge.

Arbeiderpartiet vil være en pådriver for satsing på Arctic Aviation Training Center, og vi ser med spenning og optimisme ikke bare etableringen, men også det at fylkeskommunen nå blir en partner i denne satsingen.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her