Stein-Gunnar Bondevik, som har sin oppvekst på Finnsnes, har kommunikasjon som utdanning. I et avisinnlegg nylig med overskrifta «Ka du trur?», nevner han at også livssynsspørsmål var samtaleemne i hans ungdomsmiljø i Tensing, Finnsnes kirke.

I dagens omgangskrets opplever han taushet i slike spørsmål. Fra 6. november blir det slutt på morgenandaktene fra NRKs hovedkanal — en praksis som har vart i 92 år og nå har 369.000 lyttere. I avisa Vårt Land 21.10. leser jeg at leder i Human-Etisk Forbund er fornøyd med dette.

Med motsatt fortegn skreiv humanetikeren, professor Thomas Chr. Wyller bl.ant annet dette i et sjølkritisk avisinnlegg i Arbeiderbladet 14.03.95: «Humanetikere jubilerer. Jeg nøler med å istemme jubelen. For fellesskapet har en menneskebasert etikk åpenbart spilt fallitt. Ingen kan unnlate å se skriften på veggen: Sviktende respekt for liv, barnesinn lagt øde, holdningsløshet, meningstomhet, normoppløsning og selvmordstall. Er mennesket slik skapt at det trenger holdepunkter utenom seg selv for å opptre moralsk, må vi stimulere dets evne til å tro på det utrolige, gi avkall på sin vantro».

Vi er ikke bare enfoldig, men trefoldig med kropp, sjel og ånd

Denne tvilende humanetikeren nærmest oppfordrer oss til å tru på «det utrolige» for å opptre moralsk. Hovedsvaret finnes i tilfelle hos de fire evangelistene i Det nye testamente og i kirkas trusartikler om trua på Gud som skaper, Jesus Kristus — menneskevennen som i ord og gjerning viste oss hvem og hvordan Gud er og Den hellige ånd — talsmannen som gjør Ordet, Kristus levende.

Nevnte Bondevik skriver at han i si Tensing-tid stilte spørsmål som dette: Den Hellige Ånd — hva er nå det? Dette er nok vanskelig ikke bare for Bondevik. Da Jesus tok farvel med sine medarbeidere, fortalte han slik hvordan han i ettertid fortsatt skulle være sammen med dem: «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.» (Johs.14, 26)

Lik Den Hellige Ånd ser vi ikke vinden, men kan se, oppleve virkningene (Jfr. Johs. 3, 8). Ved å lese et brev fra en person på motsatt side av vår planet, kan vi både le og gråte av innholdet. Det skrevne fra avsenderen blir til ånd hos mottakeren. Vi er ikke bare enfoldig, men trefoldig med kropp, sjel og ånd.

Forfatteren Jostein Gaarder skriver dette i ei av sine bøker: «Uansett hvordan universet eller livet er blitt til, må det være en visdom, en skaper bak». Astrofysiker sir Frederick Hoyle sier det slik: «Det er like lite sannsynlig at livet på jorden har blitt til ved en tilfeldighet, som at en tornado raser over en søppelplass og tilfeldigvis setter sammen et Boing 747-fly klar til avgang».

Sammen med forfatteren Arvid Hanssen kan mange av oss si: «Æ e vesst sjøl en Tommas, så lite som æ sår, så lite som æ eie av tru på goe år. Å gje æ va som bjørka, som bjørka der ho står med grønt lauv i snyen!»

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her