I kjent stil bruker Marit Arnstad spalteplass på splittende retorikk fremfor å komme med konkrete løsninger for krisene landet vårt står i.

Høyre ønsker en diskusjon om hvordan vi forholder oss til Europa etter Russlands brutale angrep på Ukraina. Men der Europa viser samhold, velger regjeringen å dyrke utenforskapet, og utreder en løsere tilknytning til EU.

Senterpartiet vil ut av EØS-avtalen, den viktigste internasjonale avtalen vi har i Norge. Uten den vil mange bedrifter landet over få problemer med å fortsette driften. Vi er helt avhengige av at bedriftene våre har kunder utover nordmenn som de kan selge varene sine til. I dag går over 70 prosent av norsk eksport er til EU. Det er en grunn til at NHOs distriktsbedrifter ser med skrekk og gru på en norsk EØS-exit.

Mange nordmenn har opplevd at de har fått dårligere råd med Vedum som finansminister

I Arnstad sin bekymring for olje- og gassnæringen nevner hun heller ikke at hennes egen regjering har vedtatt å stanse all leting etter gass i nye områder i Barentshavet ut stortingsperioden, mot Høyres stemmer. Og det midt i en energikrise hvor Europa vil være avhengig av mer norsk gass i lang tid.

Når sentrale rammebetingelser for norsk næringsliv nå diskuteres i Europa, både som respons på USAs subsidiepakke (IRA) og med et stort grønt skifte på trappene, er Senterpartiets holdning at Norge skal sitte på gangen og ikke delta i diskusjonene. Det er et demokratisk problem at vi importerer et regelverk vi selv ikke er med på å utforme. Norsk alenegang er i strid med norske interesser.

Trond Helleland Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre vil sikre at næringslivet vårt kan vokse, og skape arbeidsplasser og verdier for fellesskapet, landet over. Vi ønsker å hjelpe de hundretusenvis av mennesker som står utenfor arbeid inn i jobb, og finne løsninger for hvordan vi kan hjelpe mennesker å håndtere de økte utgiftene de opplever i hverdagen sin.

Senterpartiet har med finansministeren i regjering valgt å øke skattene med over 54 milliarder kroner. Kun tre prosent av norsk næringsliv er tilfreds med regjeringens uforutsigbare skatte- og avgiftspolitikk. Og mange nordmenn har opplevd at de har fått dårligere råd med Vedum som finansminister.

I stedet for å angripe Høyre, som foreslår lavere skatter for folk og næringsliv, burde Senterpartiet ta ansvar for å løse de utfordringene Norge har.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her