Nylig har regjeringen lagt frem en stortingsmelding med tittel Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida. Behovet for bosetting og nye arbeidsplasser i Nord-Norge er godt beskrevet. I kapittelet om Næringsretta virkemiddel har etableringen av en Forsvarsindustriklynge i Nord-Norge fått et eget underkapittel.

Med Norges eneste Kontroll og varslingsstasjon og NATOs nordligste med skolesenter i Sørreisa, Hæren sin ledelse i Målselv og store konsentrasjoner i Bardu og Målselv, landets største øvingsområder av internasjonal betydning, Bardufoss flystasjon med Maritim luftving, taktisk helikopter for Hæren, krigsstruktur og militær og sivil flyskole og et konglomerat av støttevirksomhet i regi av Forsvarets logistikkorganisasjon samt Kongsberg Aviation Maintenance Services er det all grunn til å peke på utvikling av en Forsvarsindustriklynge i Midt-Troms.

Vebjørn Strand Foshaug

Ordførerkandidat Målselv Venstre og 2. kandidat til fylkestinget

Irene Dahl

Ordførerkandidat Tromsø Venstre og 1. kandidat til fylkestinget

Regjeringen skriver i meldingen - Etablering av ei forsvarsindustriklyngje i Nord-Noreg kan stimulere til utvikling av teknologi og kompetanse som kan nyttast på tvers av sektorar og under krevjande klimatiske tilhøve. Ei strategisk satsing rundt basane til Forsvaret kan gje lokale leveransar, kompetansetilgang, sterkare fagmiljø, arbeidstakarmobilitet og auka attraktivitet som bustad for familiar. Utviklinga innanfor klima, geopolitikk og teknologi betyr auka militært nærvær i nord. Sivil–militær samordning kan gje styrkt attraktivitet og rekruttering. Som leverandørar til Forsvaret vil næringslivet kunne få tilgang til arenaer med internasjonal relevans.

Et utvidet nærings- og industrisamarbeid mellom Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og regionalt næringsliv og en utvikling og testavdeling i regi av Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsmateriell og våpenkontorene vil være en god start på en forsvarsindustriklynge i Indre-Troms. Dette vil Troms og Målselv Venstre jobbe for.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her