Høyre velger å straffe barnefamiliene i hele landet og i distrikts-Norge spesielt, ved å øke barnehageprisen kraftig i sitt forslag til statsbudsjett for 2024, lagt fram sist torsdag. Erna Solberg og Høyre går da imot Sp/Ap-regjeringens forslag om kraftig kutt i barnehageprisene fra august 2024 , det framstår både smålig og familiefientlig.

Høyres forslag til statsbudsjett 2024: Fjerner regjeringens storsatsning og vil ha makspris på 3.000 kroner i måneden over hele landet.

  • Med Høyres budsjett skal man altså betale 1.000 kroner mer i måneden for barnehage i hele landet

  • For kommuner i sentraliseringsklasse 5 og 6 øker de med 1.500 kroner i måneden sammenlignet med regjeringens forslag.

Med Senterpartiet i regjeringens ble det i forslag til statsbudsjett 2024 foreslått en kraftig reduksjon av makspris barnehage fra august 2024. Erna Solberg og Høyre velger i sitt alternative statsbudsjett som lagt fram sist torsdag å vende barnefamiliene ryggen og spesielt i distriktsnorge.

Her er forslaget i statsbudsjettet fra Sp/Ap-regjeringen:

Regjeringen foreslår i statsbudsjett lagt fram i oktober å redusere makspris for foreldrebetaling barnehage full plass med 1.500 kroner fra 1. august 2024 i kommuner med sentralitetsindeks 5 og 6. Dette er distriktspolitikk i praksis, og en politikk for at flere skal velge å bo i distrikts-Norge. I Troms betyr det alle kommunene utenom Tromsø og Harstad, der blir reduksjonen på 1.000 kroner. Hadde det vært opp til Høyre ville ikke dette skjedd.

Det er viktig for Senterpartiet i regjering å legge til rette for at flere skal ønske å velge å bo, leve og få barn i distrikts-Norge

Kommunene i Nord-Troms har regjeringen tidligere gått ut med får gratis barnehage. At man og får på plass gratis kjernetid i SFO er og svært viktig. Maksprisen barnehage er i dag er 3.000 kroner, og det betyr at kommunene får finansiert en halvering av maksprisen for en barnehageplass i kommuner som Kvæfjord, Dyrøy og Balsfjord, noe som vil være svært viktig for alle med barn i barnehagen, særlig i den dyrtida vi lever i nå — og ønske om at flere skal kunne velge å få barn.

For foreldre i alle kommuner, men særlig i distriktskommuner, er dette veldig viktig med tanke på rekruttering av folk — og det å bidra til positiv befolkningsutvikling. Det er viktig for Senterpartiet i regjering å legge til rette for at flere skal ønske å velge å bo, leve og få barn i distrikts-Norge. En halvering av makspris barnehage fra 1. august 2024 vil bety mye, fra 11.000 til 16.500 kroner spart i året på en fulltidsplass.

Nå vet vi at Høyre ikke er på lag med barnefamiliene hverken i distrikts-Norge eller landet for øvrig.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her