Allerede i første tildelingsrunde fra Det europeiske forsvarsfondet (EDF) har norsk forsvarsindustri klart å konkurrere til seg 500 millioner kroner i støtte til forskning og utvikling. I en tid preget av krig og konflikt, er norsk forsvarsindustri avgjørende for å ruste oss mot Putins vold og tyranni.

Nylig ble første tildelingsrunde for forsknings- og utviklingsmidler innen Det europeiske forsvarsfondet (EDF) offentliggjort. I denne runden tildelte Europakommisjonen mer enn tolv milliarder kroner til over 60 prosjekter. Norske selskaper stakk av med en halv milliard kroner.

I en tid som stadig preges av Russlands brutale og folkerettsstridige krigføring i Ukraina, er norsk medlemskap i EDF av økende betydning for Norges sikkerhet. Vedtaket om at Norge skulle slutte seg til EDF kom på plass etter harde forhandlinger i Stortinget høsten 2020, under behandlingen av Langtidsplanen for forsvarssektoren. Her skal både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ha honnør for å ha løftet dette temaet i forhandlingene, slik at vi fikk på plass et bredt flertall med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

I tillegg til panservernvåpen, luftvern og artillerisystemer har det vært viktig å donere tilstrekkelige mengder ammunisjon, slik at ukrainske styrker kan fortsette kampen for sitt lands frihet og selvstendighet

Norsk forsvarsindustri har fått en særlig viktig rolle etter Russlands overfall 24. februar. Siden krigens start har vestlige land donert store mengder våpen og ammunisjon til ukrainske myndigheter. I tillegg til panservernvåpen, luftvern og artillerisystemer har det vært viktig å donere tilstrekkelige mengder ammunisjon, slik at ukrainske styrker kan fortsette kampen for sitt lands frihet og selvstendighet.

Den norske forsvarsbedriften NAMMO, som blant annet holder til på Raufoss, er en av kun fire større ammunisjonsprodusenter i Europa. Norsk forsvarsindustri spiller dermed en nøkkelrolle i å holde ukrainerne forsynt med ammunisjon. NAMMO produserer dessuten panservernvåpenet M-72, som flere land, herunder Norge, har donert flerfoldige tusen av til Ukraina. Kongsberg, Norges viktigste forsvarsbedrift, produserer dessuten luftvernsystemet NASAMS, som nå skal doneres til Ukraina. NASAMS vil kunne spille en viktig rolle i å beskytte ukrainske byer og befolkningssentra mot russisk bombing, som stikk i strid med krigens folkerett ikke skiller mellom lovlige militære mål og sivile.

EDFs tildeling av en halv milliard kroner viser hvordan norsk forsvarsindustri stadig er blant verdens mest konkurransedyktige, og at norsk forsvarsindustri er i ferd med å bli svært viktig for våre partnerland og allierte. Norge har alt å tjene på å fordype samarbeidet ytterligere, i en tid der vi ikke lenger kan ta fred i våre nærområder for gitt.