Arbeiderpartiet sikrer større økonomisk trygghet for pensjonistene, gjennom et historisk pensjonsforlik på Stortinget.

Avtalen innebærer at vi vil bruke over 30 milliarder kroner i året for å gi bedre pensjoner til uføre, minstepensjonister og sliterne i arbeidslivet. Disse endringene gjør pensjonssystemet mer sosialt rettferdig, samtidig som vi tar vare på den økonomiske bærekraften for våre barn og barnebarn. At det er et bredt forlik sørger for trygghet og forutsigbarhet om din pensjon. Når du blir gammel i Norge, skal du ha trygghet for økonomien, en verdig alderdom og at velferdsstaten stiller opp når du trenger det.

Vi lever stadig lengre, og mange står lengre i jobb. Det er bra! Næringslivet og velferdsstaten har mange viktige oppgaver som skal løses i tiårene fremover, til det trengs det folk med erfaring og kompetanse. Når seniorer tar noen ekstra måneder i arbeidslivet, er det gull for landet vårt. Men en gradvis økning av aldersgrensene i pensjonssystemet, må vi også sikre at alle beholder retten til sosiale ytelser som dagpenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger like lenge som det er forventet at man står i arbeid. Med pensjonsforliket blir disse endringene en realitet.

Arbeiderpartiet skal stille opp for dem ikke klarer å stå i jobb helt til pensjonsalder. Det blir en egen ordning for «sliterne» og dette har vært veldig viktig for både fagbevegelsen og oss å få på plass. I tillegg skal det gjøres et arbeid sammen med partene i arbeidslivet, for å sikre at folk får tilrettelegging, hjelpemidler og andre tiltak som gjør det mulig å stå i arbeid så lenge som mulig. Alle skal ha trygghet for en god avslutning på arbeidslivet og en pensjon som sikrer en verdig alderdom.

Partiene har klart å legge fra seg de største politiske skillelinjene for å meisle ut et pensjonsforlik som skal sikre folk en bedre pensjon. Jeg er stolt av å være en del av pensjonsavtalen sammen med seks andre partier på Stortinget.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her