I avisartikler i det siste får vi høre at venstresidas partier nærmest vil legge ned den private barnehagesektoren, og i alle fall avskaffe foreldrenes mulighet til å velge den barnehagen de vil. Det kan jeg avkrefte.

Regjeringspartiene Ap og Sp får selv svare for hva de vil med barnehagesektoren, det er ikke alltid helt lett å få øye på. Men jeg kan svare på hva Rødt vil, og hva Rødt støtter.

Rødt vil at barnehagen skal være et velferdstilbud, der alle skattepengene kommunene putter inn, faktisk går til tilbudet til barna. Slik er det ikke i dag.

De siste 20 årene har det fått vokse fram store, kommersielle barnehagekjeder som har funnet stadig nye måter å berike seg på. Først gjennom dårligere bemanning, siden gjennom triksing, salg og tilbakeleie av barnehageeiendommer. Etter å ha solgt eiendommer de fikk offentlig støtte for å bygge og drive, endte eierne av Læringsverkstedet for eksempel opp med en formue på over 4,2 milliarder kroner. Den formuen har de nå tatt med seg til Sveits.

Derfor er Rødt for at kommunene skal kunne forskjellsbehandle ulike typer barnehager

Rødt ønsker et profittforbud i barnehagene, slik man allerede har i privatskoler i Norge. Vi kommer til å støtte alle forslag som begrenser velferdsprofittørenes muligheter til å tappe barnehagene for penger.

De store barnehagekjedene har vokst fram gjennom å kjøpe opp og skvise små, enkeltstående barnehager. Fra 2014 til 2021 sank antallet plasser i små enkeltstående barnehager med 20.037. I samme periode økte antall konsern-barnehager med hele 26.514 barnehageplasser. Dette gir stadig mindre mangfold i tilbudet. Jeg kan ikke se at dette styrker foreldrenes valgfrihet eller er til det beste for barna.

Derfor er Rødt for at kommunene skal kunne forskjellsbehandle ulike typer barnehager. Selvfølgelig er det lurt at kommunen kan prioritere ideelle! Og selvfølgelig er det lurt at kommunen — som har ansvaret for helheten i barnehagetilbudet — har mulighet til å planlegge og dimensjonere tilbudet ut ifra den faktiske situasjonen.

Akkurat nå er de som roper høyest interesseorganisasjonene til eierne av store private barnehagekjeder. Det er bra at vi får litt politisk debatt rundt denne saken, men den bør skje på riktige premisser.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her