Russland, vår nabo, har invadert Ukraina og vi har fått en brutal og skremmende krig nært innpå oss. En til dels naiv vurdering av situasjonen fra skiftende regjeringer, med Forsvarsministre fra Ap og Høyre, har ført oss inn i en situasjon der Norge er små i alle forsvarsgrener og det er utfordringer og mangler over hele linja.

Målselv Senterparti er glad for at Norge forsvarsminister; Bjørn Arild Gram er fra Senterpartiet. For det betyr at Forsvaret av Norge er i et høyere fokus hos regjeringen og at Forsvaret vokser.

Når man er ordfører i Målselv og representerer Senterpartiet, så er det gode kanaler opp til en Forsvarsminister og hans folk fra samme parti. Kunnskapen man har lokalt, gir ministeren et enda bredere grunnlag å fatte beslutninger på. Målselv Senterparti legger ikke skjul på at vi er utålmodige, på Forsvarets vegne, men vi er samtidig glad for det som blir levert på Grams vakt.

Men Forsvaret trenger mer. Mye mer. Og det må skje raskt

Hæren i Indre Troms får endelig tilbake seks av Bell 412-helikoptre, som Ap og Høyre i sin tid flyttet til Rygge, og skal ha totalt 9 oppgraderte helikoptre på Bardufoss. Gram tok en tøff, men klok avgjørelse om å skrote NH90, noe Høyres forsvarsminister ikke fikk til når spørsmålet var opp i 2017 eller 2019. Og nå har forsvarsministeren bestilt seks nye maritime helikoptre. Hæren får endelig nye stridsvogner og har opsjon på et antall som sikrer 4 fullt mekaniserte bataljoner.

Under forsvarsminister Gram har endelig Luftforsvarsjefen kommet seg ut av sitt rede i Rygge og opp på vingene i nord. En avdeling av Forsvarets økonomisenter skal legges til Indre Troms — der Hæren har sitt største fotavtrykk.

Med dette har Gram satt en standard – alt av støttefunksjoner eller ledelse må ikke sentraliseres til Bergen eller Oslo. Det fungerer like fint å ha dette ute i periferien, nært knyttet til der avdelingene faktisk er, f eks i Indre Troms. For Senterpartiet er det naturlig å tenke slik.

Aktiviteten øker sakte men sikkert. Det samme gjør bevilgningene til Forsvaret. Bardufoss flyplass har fått penger til å oppgradere og bygge ny viktige fasiliteter for å ta imot egne og allierte styrker, blant annet flere hangarer, men også innkvartering. På Akkarsæter bygges en semi-permanent leir som både norske og allierte styrker kan bruke som base for trening.

Det er satt i gang et arbeid for å bygge 90 nye kvarter på Skjold. Avdelingene i Indre Troms øker i volum. Det er bevilget betydelig ekstra summer over siste statsbudsjett og revidert budsjett. Men Forsvaret trenger mer. Mye mer. Og det må skje raskt. Målselv Senterparti forventer at det kommer store ekstra bevilgninger til Forsvaret, særlig til Hæren og særlig til nord. Det føler vi oss trygge på at vil skje, når en senterpartist sitter vakt.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her