Byråkratiske hindringer i kommunene begrenser bedriftsetableringer og vekst. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Norge har økt med over 200 dager på bare seks år — fra 577 til 784 dager.

Denne negative utviklingen må det gjøres noe med raskt. Lang saksbehandlingstid og flaskehalser frustrerer mange, og skaper dårlig bolyst og investeringsvilje.

Målselv kommune har en gledelig statistikk, og ligger i toppen når det kommer til saksbehandlingstid på plan- og byggesaker. Statistisk sentralbyrå scorer Målselv på 11. plass blant alle Norges kommuner. Samtidig får vi tilbakemeldinger fra enkeltpersoner, bedrifter og potensielle investorer som ikke får svar på sine henvendelser innen rimelig tid.

Målselv Høyre har et uttalt mål om at Målselv kommune skal være en tydelig ja-kommune med god styring. Vårt mål er å etablere stabile og forutsigbare betingelser som gjør det enkelt å fremme næringsutvikling i kommunen. Byråkratiske hindringer skal reduseres, og Målselv skal være en kommune som sier «ja» til initiativer. Vi heier på jobbskaperne, de bidrar stort med å gjøre kommunen vår til en attraktiv plass å bo i, og bidrar stort med penger til kommunekassa.

Tre ulike FAFO-rapporter understreker kommunenes essensielle rolle for næringslivet i større kommuner, herunder tilrettelegging for plan og utvikling, kapasitet på infrastruktur og næringsarealer.

Den nyeste rapporten fremhever viktigheten av rask saksbehandling for å kunne iverksette nye prosjekter og starte nye bedrifter. Vi trenger tydelige saksbehandlingsfrister i kommunen slik at næringsdrivende vet hva de kan forvente der de vurderer å etablere seg.

Målselv Høyre vil sikre raskere omregulering, planlegging og byggesaksbehandling, samt etablere forutsigbare prosesser som vil gjøre det lettere å skape nye jobber. Vi tar sikte på å akselerere saksbehandlingen ved å etablere klare retningslinjer for behandling i alle etater, samtidig som andre saker også blir håndtert.

Både ny næringsvirksomhet og eksisterende næringsliv skal nyte godt av dette. Dette skal vi gjøre i lag med kommunedirektør og resten av administrasjonen, og det skal være tilstrekkelig med ressurser til å ta seg av henvendelser og søknader. Systemer og rutiner for saksbehandling kan også i større grad digitaliseres og effektiviseres.

Målselv kommune skal være en næringsvennlig kommune med en kultur hvor det er lov å lykkes

Høsten starter arbeidet med ny arealplan i Målselv kommune. Planen må være aktiv og fremoverlent sånn at vi er i stand til å møte behovene til de som ser Målselv som en kommune det er gunstig å investere og bo i. Nå har vi fått på plass en ny næringssjef. Høyre vil styrke laget rundt henne, og har som mål å få flere medarbeidere på næringsavdelingen i kommunen.

Vi ønsker også å utrede om det er hensiktsmessig å etablere et næringsselskap utenfor det kommunale systemet. Dette for å kunne være enda tettere på næringslivet. Det må være en høy gjensidig tillit mellom næringslivet og kommunen. Det gjøres ved å etablere faste møteplasser mellom næringsforeningen, kommuneadministrasjonen og politikerne.

Skal vi nå målet om å være 8.000 innbyggere i 2030 og 10.000 innbyggere i 2040, må vi gripe de mulighetene som er der, omfavne alle initiativ og være en positiv og attraktiv kommune å bli i og flytte til.

Målselv kommune skal være en næringsvennlig kommune med en kultur hvor det er lov å lykkes. Kanskje vil vi om noen år være den mest næringsvennlige kommunen i Norge.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her