Før helga kom rapporten om politiets og Politiets sikkerhetstjenestes håndtering av terrorangrepet mot fjorårets Oslo Pride. Et av spørsmålene utvalget skulle besvare, var om angrepet der to mennesker mistet livet og mange ble skadet, kunne ha vært avverget. Konklusjonen er at mye tilsier at terroristen kunne ha blitt stanset i tide.

Rapporten om 25. juni-terroren fremstår som den hittil alvorligste kritikken mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Ett av kjernepunktene i rapporten er forholdet mellom PST og Etterretningstjeneste (E-tjenesten), som i et hastemøte fem dager før hendelsen varslet om et mulig terrorangrep initiert av islamisten Arfan Bhatti, som for tiden oppholder seg i Pakistan.

Kontaktene hans i Norge ble ikke sjekket, og ingen spaning iverksatt. Ei heller ble et brennende pride-flagg på Bhattis Facebook knyttet til pride-arrangementene, og PST unnlot å dele sin egen etterretning med radikaliseringskontaktene i politiet.

Det er et lite betryggende bilde som avtegner seg i 25. juni-rapporten. I nøkterne vendinger beskrives behovet for styrket tillit og bedre rutiner i forholdet mellom PST og E-tjenesten.

Det overordnede ansvaret for folks trygghet ligger hos justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen

På sett og vis et ekko fra 22. juli-rapporten om ressurser som ikke helt finner hverandre. Det er samtidig et visst ekko fra evalueringen etter moské-skytingen i Bærum, og om politiressurser som har problemer med å finne seg selv. Også beslutningen om å avlyse fjorårets parade, er gjenstand for sterk kritikk.

Hets og voldstrusler mot skeive har florert på sosiale medier siden terrorangrepet. Å gjenopprette tryggheten er et spørsmål om å styrke tilliten til de instansene som har det operative ansvaret.

Skytingen «kunne ha utviklet seg til et av de dødeligste angrepene i Europa på mange år», påpekte Pia Therese Jansen ved overleveringen.

Men det overordnede ansvaret for folks trygghet ligger hos justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. I den forestående redegjørelsen for Stortinget må hun varsle håndfaste tiltak for å sikre et mer effektivt og dermed tillitsskapende samspill mellom tjenestene som skal avverge terror.

Minileder: Et stygge vei å gå

Sjokoladeprodusenten Freia boikottes av stadig flere fordi eieren Mondelez fortsatt har produksjon i Russland.

Freias slagord er «Et lite stykke Norge». Dessverre for produsenten av blant annet erkenorske Kvikk Lunsj er Freia også et lite stykke Russland.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her