Nord-Norgebanen er en utopi!

foto
– Etter min mening ville det vært bedre om disse milliardene ble brukt til å gjøre veiene, både de statlige, fylkeskommunale og kommunale, bedre og mer fremkommelige enn i dag, skriver Jan Skogheim. Foto: Linda Pedersen