Nyheten i mandagens Folkebladet om at Frivillighetssentralens prosjekt «Møteplass for ungdom» må legges ned fra 1. september, kommer ikke overraskende på noen av oss som har fulgt litt med på hva dette egentlig handler om. Tilbudet er der. Det har tatt noe tid å innarbeide, men det er populært, har mange brukere, og en administrasjon med lang erfaring og kompetanse på flere områder.

Prosjektet tilbyr, som navnet tilsier, en møteplass for ungdommen, kafetilbud og en mekkegarasje tre dager i uka. De har data/medierom, biljard/bordtennis, rekreasjonsrom og rom for kunst og redesign. I praksis har det også vært ungdom innom som har hatt tilbud hver eneste dag, det har vært utplasseringselever her, og det er ikke minst et fantastisk samspill mellom unge og eldre i kafeen, og mange frivillige deltar.

Begrunnelsen for nedleggelse er at Senja kommune har avslått søknaden fra Frivillighetssentralen om et tilskudd på i underkant av 1,9 millioner kroner for å kunne drifte prosjektet videre. I stedet har kommunen i september 2022 vedtatt å nærmest konkurrere om ungdommene i egen regi, med en årlig driftskostnad på 3,3 millioner kroner, samt en engangs etableringskostnad på inntil 1,5 million kroner.

Stina A. Seljenes Foto: Privat

Vi i Senja Industri og Næringspartiet (INP) er sikker på at både Marit Stubberud Hanssen (Ap) og Regine Solli (Sp-kandidat og leder av utvalg for oppvekst og kultur) vil gjøre så godt de kan i arbeidet for ungdommene. Problemet er at dette vil være midlertidige løsninger inntil man finner egnede lokaler til å etablere et aktivitetshus for ungdom. Men tilbudet må på plass nå, ikke om to år eller fem år.

Så skal altså Senja kommune bruke 1,4 millioner kroner mer enn hva det hadde kostet å gi positivt tilslag på søknaden til Frivillighetssentralen. På noe midlertidig! Noe som gjør at aktivitetene må flyttes. Midlertidig! Og kanskje flyttes igjen. Hvem vet om det også blir midlertidig? Dette er penger som, til ungdommens fordel, kunne vært benyttet til å utvide SFS-tilbudet, kanskje hatt flere åpningsdager — eller til innkjøp av utstyr og materiell som senere kunne blitt flyttet til et permanent aktivitetshus for ungdom.

La ikke ungdommene bli stående på bar bakke, igjen, fra 1. september. Det fortjener de ikke, og det vil være flaut for hver eneste representant i Senja kommunestyre

Industri og Næringspartiet liker å føre en politikk hvor løsningene er gjennomtenkte og ikke minst fornuftige. Dessverre er vi ikke representert i kommunestyret denne perioden, men vi håper at noen av våre sittende politiker-kollegaer er enige med oss og ser galskapen i det som er i ferd med å skje. Vi kan risikere at september kommer, uten at Senja kommune har et tilsvarende tilbud for ungdom på plass.

Og det er nærliggende å tro at det vil kunne skje. For saken om aktivitetshus for ungdom har vært fremmet i mange år, også i samarbeid med aktivitetshus for eldre. Fortsatt har ikke Senja kommune fått noe på plass, verken til ungdom eller eldre.

Avsatte midler viser i alle fall at det ikke er økonomisk uvilje til å investere i ungdommen, heldigvis. Men selv om ungdommene på SFS liker brettspill like godt som mekking og data, er det ikke monopol-penger vi snakker om. La oss sørge for at midlene blir brukt på en fornuftig måte og som gagner ungdommene best mulig.

La Frivillighetssentralen få tilslag på sin søknad eller samarbeid med de allerede involverte og viderefør driften i kommunal regi. La ikke ungdommene bli stående på bar bakke, igjen, fra 1. september. Det fortjener de ikke, og det vil være flaut for hver eneste representant i Senja kommunestyre.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her