Takk og pris for at vi bor i vårt flotte land — med kanskje verdens beste velferdsordninger. Vi trenger ikke bekymre oss over om vi er forsikret dersom vi må benytte oss av kostbare helsetjenester. Det er absolutt ikke en selvfølgelighet for svært mange mennesker.

For snart to år siden ble jeg innkalt til ct-røntgen i forbindelse med mistanke om at noe kunne være «galt» med svelg/hals/lunger. Jeg ble raskt undersøkt i røntgen med beskjed om å kontakte fastlegen for resultat etter ca. to uker. Alt dette fungerte perfekt. Oppfølging et halvt år etter fungerte også utmerket.

Nå sist i september ble det på nytt gjennomført røntgenundersøkelse. Etter et par uker kontakta jeg fastlegen min — litt småbekymra for resultatet. Heldigvis var alt ok — ingen grunn til mer bekymring om alvorlig sykdom. Jeg ble selvfølgelig glad og lettet.

Et par uker senere fikk jeg brev fra UNN om at en lege ville ta kontakt med meg 29.november — altså to måneder etter at jeg fikk vite resultatet av fastlegen. Telefonkonsultasjonen skulle koste 384 kroner.

Det er jo helt på sin plass å betale egenandeler for våre utmerkede helsetjenester — men å betale for å få vite resultatet er vel i overkant...

Jeg tolket brevet som at legen ville gi meg informasjon om eventuelle endringer i kosthold, medisiner eller livsstil for å motvirke de arrdannelser som var konstatert på en av mine lunger. For brevet inneholdt informasjon om oppfølging. Legen ringte som avtalt den 29.november, og kunne gledelig fortelle meg at resultatet av den siste røngenundersøkelsen var at ingen forandringer var konstatert. Det var ingen grunn til bekymringer.

Forbløffet måtte jeg spørre om det var alt hun hadde å fortelle. Ja, svarte hun. Da jeg fortalte at dette hadde jeg fått informasjon om for to måneder siden av fastlegen min ble hun litt forundret. Det var jo UNN som hadde «regien» på slike saker. Da jeg fortalte at røngenpersonalet hadde informert meg om å kontakte fastlegen for resultatet, ble hun svar skyldig.

Hun ba meg likevel være glad og tilfreds med at alt nå så fint ut. Selvfølgelig var jeg enig med henne om det.

Så nå er det vel bare å betale 386 kroner for å få vite resultatet av en røntgenundersøkelse — som jeg forlengst hadde fått informasjon om helt gratis. Det er jo helt på sin plass å betale egenandeler for våre utmerkede helsetjenester — men å betale for å få vite resultatet er vel i overkant...

Det må være lov å undre seg over slike rutiner — eller er jeg helt «på jordet» her?

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her