Jeg har som 71-åring gått i mitt første demonstrasjonstog, selv om jeg har vært i fagbevegelsen og fagforeningsleder i tilknytning til LO i mange tiår. Men da fakkeltoget mot rådmannens forslag om enda en utsettelse av bygging av Gryllefjord skole kom, så jeg det som min plikt og rett til og delta.

Med de vedtak som ligger vedrørende Gryllefjord skole fra forrige kommunestyreperiode, virker det både underlig og lite tillitsvekkende at skoleprosjektet er foreslått forskyvd fem år før den skal stå ferdig. Dette i forhold til andre prosjekt som er kommet, vedtatt, og påbegynt etter skoleprosjektet i Gryllefjord. At det skal brukes over to kommunestyreperioder for og realisere et høyest nødvendig skolebygg i Gryllefjord er total ansvarsfraskrivelse.

Jeg har som folkevalgt i Lenvik/Senja kommune fra 2011 til 2023 (tre perioder) vært med og behandlet mange store prosjekt. Kan nevne Salmar sitt anlegg på Klubben, nye skoler på Silsand og Finnsnes, havneutbygging i Senjahopen og Fjordgård og mange andre prosjekt. Det var selvfølgelig gode og nødvendige debatter, men når sakene hadde vært til politisk behandling så ble de effektuert og satt i gang så raskt så mulig.

Håpet for at Gryllefjord og Torsken skal få ny skole ligger hos det nye politiske regimet i Senja kommune

I saksutredningen som legges frem til politisk behandling 23. november problematiserer rådmannen infrastrukturen i området der skolen er tenkt, Sildevika vest. Her poengteres det at det er krevende å opparbeide området.

Hovedvannledningen til Gryllefjord ligger i området og må legges om. Hva er problemet, dette er en vinn-vinn-sak i forhold til vedlikehold/utskifting? Det nevnes også at det ligger store steinblokker som må knuses. Jeg er ingen ekspert på sprengning, men jeg vil tro at fagfolk innen sprengning vil kunne den jobben. Selvfølgelig må alt dette gjøres uten at det er et problem.

VIKTIG: - 23. november 2023 er en viktig dato for bygdene Gryllefjord og Torsken. Bygg ny skole nå! skriver Ole-Roger Storås. Foto: Jøran Johansen

Hvis man går tilbake til 2020 på et folkemøte på Gryllefjord skole, der nyvalgt ordfører den gang, og nåværende rådmann i Senja kommune la fram planer og nærmest lovte befolkningen at ny skole skulle være påbegynt i den perioden (2019-2023). Da forstår man at folk både i Gryllefjord og Torsken ser seg forbigått av andre prosjekt, og føler seg hverken sett eller hørt av øverste administrative ledelse i Senja kommune.

Gjennom lokale media og digitale plattformer er det tverrpolitisk enighet at ny skole skal bygges nå i Gryllefjord. Håpet for at Gryllefjord og Torsken skal få ny skole ligger hos det nye politiske regimet i Senja kommune.

23. november 2023 er en viktig dato for bygdene Gryllefjord og Torsken. Bygg ny skole nå!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her