For 51 år siden hadde vi den første avstemmingen om norsk EU-medlemskap. Med det norske nei til EU i 1972 ble den norske fiskeindustrien reddet. Men til tross for at vi ikke ble EU-medlemmer er den norske fiskeindustrien fortsatt truet.

Mens Storbritannia var en del av EU fisket britiske fartøy utenfor Svalbard som en del av en felles fiskekvote for EU. Etter Brexit var det forhandlinger om disse kvotene, som endte opp med en de facto økning i fiskekvoter til Storbritannia og EU utenfor Svalbard. Storbritannia ville beholde en kvote tilsvarende sitt historiske fiskeri, samtidig som at EU ikke ville gi slipp på sin eksisterende kvote, og den totale kvoten ble derfor økt. Disse kvotene begrenser Norges mulighet til å regulere fiskerinæringen og sørge for fortsatt bærekraftig forvaltning av fisken.

Hvis Norge hadde vært medlem i EU ville fiskeripolitikken vært 100 prosent styrt av EU, som kunne fått store konsekvenser for fiskeriindustrien på Senja. Vi risikerer at båter og rederi fra EU-land får store kvoter for fiske utenfor Senja, uten krav om levering til lokal foredling av fisken. Dette ville fått store konsekvenser både for Senja og resten av nord-Norge.

Midt-Troms Ungdom mot EU sier derfor tydelig nei til norsk EU-medlemskap, for å sikre at fesken i Norge kommer lokalsamfunnene til gode og ikke forsvinner til den europeiske union.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her