Arbeiderpartiets gruppeleder i Målselv, Ragnhild Furebotten, påstår at ordføreren ikke vil diskutere utfordringene i barnehagene. Det er ikke riktig, og barnehager vil jeg gjerne ha på dagsorden hver dag hele året. Jeg mener det er unødvendig å bruke så sterke ord, og sette Målselv i et dårlig lys. Utfordringer med å skaffe nok folk er en nasjonal utfordring, og gjelder heller ikke bare i barnehagesektoren.

Kvaliteten på barnehagene i Målselv er god, og våre medarbeidere i barnehagen gjør en fantastisk jobb for å ta vare på barna våre. Tilstandsrapporten for Målselv-barnehagen fra februar 2023 viser at de aller fleste foreldrene i Målselv er svært fornøyde eller ganske fornøyde med barnehagen. Det er viktig og betryggende, og vi må løfte dette fram i debatten rundt barnehagene i kommunen.

En god barnehagehverdag legger grunnlaget for at man som skoleelev har motivasjon, trivsel og utvikler sosiale ferdigheter. Barnehagen er altså en viktig del av grunnlaget for gode resultater vi har i grunnskolen og etter hvert i å begrense frafall i videregående skole i Målselv kommune. Denne uka fikk vi gjennom tilstandsrapporten for Målselv-skolen informasjon om at elevene i Målselv trives og er motivert, og frafallet i videregående går ned. Det er en indikator på gode barnehager.

Jeg mener bare at virkemiddelet for å løse denne situasjon ikke er å annonsere krise uten å komme med konkrete løsninger

Som i hele Norge så sliter også Målselv med å holde på de barnehageansatte, samt rekruttere nye. Vi må legge til rette for utdanning — både fagarbeidere og barnehagelærere. Vi må gi tilbud om fast jobb så snart de er i gang med utdanning. Vi må sørge for gode lokaler. God ledelse og gode arbeidsmiljø fremmer også gleden ved å jobbe i barnehagene. Jeg hører også at mange trives i yrket, og det er en givende jobb med glade og takknemlige unger.

Vi politikere skal være bevisst på at vi er premissleverandører i forhold til omdømme. Hvordan snakker vi utad om barnehage? Når vi bruker sterke begreper som krise i media eller på sosiale medier er det sannsynligvis ikke det beste for å rekruttere nye medarbeidere eller beholde de vi har.

Det betyr ikke at vi ikke tar utfordringene vi møter på alvor. Vi bør framsnakke de positive sakene og eksemplene. Det er jo mange som er fornøyd. Så skal jeg som ordfører jobbe knallhardt for at kommunen satser på å rekruttere flere medarbeidere i barnehagene og at vi skal realisere barnehagebygg så raskt som overhodet mulig.

Forstå meg rett, og jeg presiserer; Jeg tar bemanningsutfordringen som vi ser både i Målselv og resten av landet på dypeste alvor. Jeg mener bare at virkemiddelet for å løse denne situasjon ikke er å annonsere krise uten å komme med konkrete løsninger. Vi må satse på etter- og videreutdanning, investerer i infrastrukturen, og vi må alle sammen hver dag framsnakke hvorfor vi synes det er bra å bo i Målselv slik at flere ønsker å flytte og bo her sammen med oss.

Så må vi ha god dialog med våre dyktige medarbeidere som vi i dag har og som gjør en utrolig viktig og god jobb for våre aller yngste innbyggere i kommunen.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her