Opplever du ulike avfallsordninger hjemme, på hytta, campingplassen eller i gjestehavna? Lurer du på hvorfor? Kommunene sørger uansett for at ferieavfallet ditt blir gjenvunnet.

Avfallet fra feriegjester rundt omkring i landet har ofte ulike henteordninger avhengig av hvor du oppholder deg. Avfall fra privateide hytter anses som «husholdningsavfall», mens avfall fra campingplasser og gjestehavner er å anse som «næringsavfall».

Kommunene har plikt til å hente avfall fra hytter og privatboliger. Mens eiere av campingplasser og båthavner er næringsaktører. Da kommunene ikke er gitt ansvaret for å hente næringsavfall, må disse næringsaktørene kjøpe avfallstjenester fra andre. Derfor kan også tjenesten være forskjellig fra sted til sted, selv i samme kommune.

Det er viktig at farlig avfall ikke blandes med annet avfall. Da reduseres mengden miljøgifter i naturen. Alle landets kommuner kan motta mindre mengder farlig avfall fra privatpersoner og mindre næringsaktører.

Ferierer du i en annen kommune enn du vanligvis er bosatt i, kan du altså likevel levere alle typer avfall, inkludert elektronisk og farlig avfall, på lokale gjenvinningsstasjoner. Se kommunenes nettsider hvor disse er lokalisert.

Det er viktig at farlig avfall ikke blandes med annet avfall. Da reduseres mengden miljøgifter i naturen

Både kommuner og private næringsaktører står fritt til å velge den mest ressurseffektive håndteringen av avfall. Noen velger å sortere ut enkelte typer avfall – for eksempel papir, plast, glass, eller restavfall. Andre velger å ha en avfallsbeholder til hver avfallstype, mens andre igjen velger ulike farger på posene som legges i samme beholder før sortering ved et anlegg.

Hentefrekvensen kan også variere, avhengig av hvilken løsning kommunens avfallsselskap har valgt. Dette henger sammen med innbyggertetthet, kommunestørrelse, topografi, avstander, næringsgrunnlag og klimatiske forhold. Derfor vil mange feriegjester oppleve at det er ulike ordninger der de bor fast og der de ferierer.

Uansett om du sorterer hjemme eller på hytta, sørger kommunene for at avfallet ditt gjenvinnes – avfallet ditt kan bli til nye produkter, biogass, kompost eller varme og energi. Om du lurer på hvordan det gjøres der du er, kan du kontakte kommunen eller finne mer informasjon på nettsiden www.sortere.no.