I helga gjorde klimaaktivist Greta Thunberg sitt inntog i Norge. Ikke uventet koblet hun seg på blant demonstrantene som hadde okkupert Olje- og energidirektoratets korridorer de siste dagene – i kamp mot neglisjeringen av vindmølledommen på Fosen. Mens den verdenskjente svenske aktivisten effektivt ble stoppet ved dørene, ble demonstrantene innendørs noen timer senere bokstavelig talt lempet ut av politiet. Før de avsluttet mandagen med massebæring av demonstranter som hadde tatt oppstilling utendørs.

Før dere begynner å blåse i barten er det på tide å sette en fot i bakken og se hva saken egentlig dreier seg om.

Hele settingen er nok til å få opp pulsen og la superlativene flyte fritt. Spesielt i en verden preget av energikrise. Bare navnet Greta Thunberg kan få det til å fråde over for enkelte straks det nevnes.

Men stopp en halv.

Før dere begynner å blåse i barten er det på tide å sette en fot i bakken og se hva saken egentlig dreier seg om.

Jeg vil snarer våge den påstand at Ella Marie Hætta Isaksen & Co og etter hvert Greta Thunbergs sak, også er fiskernes sak! Ikke bare pekallen innerst i fjorden, men hele kystflåten.

Ja liketil Einar Helge Meløysund fra Meløy sin sak.

Aksjonen Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat gjennomførte i resepsjonsområdet i Olje- og energidepartementet, er nemlig ikke bare en ungdommelig villstyrighet på vegne av noen forblåste holmer rundt Fosen. Saken handler både om vår råderett så vel som vårt rettsapparat. Ja sågar våre fire statsmakter.

Høyesterett har slått fast at vindturbinene på Fosen er ulovlige. Fosen-dommen sier at det ikke er noen tvil om at samenes rettigheter i to reinbeitedistrikter er brutt. Det har ingen ting å si at vindkraft-investeringene har kostet titalls milliarder kroner. At det økonomiske tapet som reindriftsamene ble påført bare er lommerusk mot de førnevnte milliardene, spiller ingen rolle. Høyesterett fastslår at avgjørelsen ikke har med økonomi å gjøre. Det kan kort og godt ikke argumenteres for at verken fremtidige arbeidsplasser eller milliarder av kroner skal kunne gi forrang på noen måte.

Nettopp dette er viktig for fiskerne som i dag nærmest står overfor en uimotståelig vegg av energiselskaper som vil overta store deler av havet. I dag står havvindnæringen klar til å okkupere kysten, noe de vil gjøre uten skrupler. Det får ikke hjelpe at de har kommet med mange fine ord om havdeling og felles bruk. Straks havvindsektoren har fått sitt fotfeste, vil det neppe gå lang tid før vi opplever at det ene fiskefeltet etter det andre må vike nettopp utfra økonomiske begrunnelser.

Derfor er kampen som den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen har gjort seg til talskvinne for, en kamp som norsk fiskerinæring bør støtte helhjertet opp om.

Ja ikke bare støtte opp om, men faktisk gå i tospann med. Ella Marie Hætta Isaksen og den samiske befolkningen har nemlig en ILO-konvensjon å lene seg på. Det betyr at internasjonal rett i forhold til urfolks rettigheter vil trumfe norske regelverk. Gjennom menneskerettsloven av 1999 har Norge sluttet seg til FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, dermed har landet forpliktet seg til noe helt annet enn uttalerett for samiske interesser i lokale spørsmål. Her under også de sjøsamiske rettighetene. Sannsynligvis vil dette kunne bli fiskerinæringens sterkeste, ja og kanskje det eneste kortet i kampen om havrommet som stadig blir tøffere.

Det er godt kjent at Havvindinteressene allerede har kastet sine øyne på Finnmarkskysten. Her vil det kunne produseres strøm i bøtter og spann i årevis. Det vil ikke mangle på vind. Derfor hersker det ingen tvil om at mange viktige fiskefelt vil ryke – dersom aktivistene ikke klarer å snu myndighetene.

Dagens havdelingsspørsmål mellom store og små fiskefartøy vil sannsynligvis bare bli småtterier i forhold til sverdslagene vi står overfor når energisektoren for alvor kaster seg over havområdene. Det er slag fiskerne neppe vil klare å vinne alene. Derfor kan det være lurt å støtte opp om ungdommene som inntok Olje- og energidepartementet og starte et kompaniskap med dem så snart som mulig. Ja like til Greta Thunberg.

Nå sier Fosen-dommen rett nok ikke noe om at vindturbinene på Fosen må rives. Det har fått eierne til å neglisjere dommen og som var den utløsende faktoren for aksjonene vi opplever i Oslo. Mange synes det er helt greit at også en Høyesterettsdom skal tolkes.

Men om det skal være slik at regjeringen skal stå over høyesterett, da går vi en farlig tid i møte. Det kan dessverre også fiskerne snart få oppleve dersom Fosen-dommen ikke får noen følger.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her