foto
CRUISE: Hurtigrutens cruiseskip Otto Sverdrup under anløp på Finnsnes. Foto: Vidar Bjørkli

Vi kan ikke bli stående på kaia, mens det meste av båter passerer utaskjærs på vei mot elementære fasiliteter. De handler om et tiltrengt grønt skifte og krav som før eller siden vil komme, men er også strategisk viktig for en hel rekke næringer. Også i vår region.

Reiselivsnæringa er opplagt, men i tillegg vil enhver investering i fiskerinæringa, havbruksnæringa og petroleum ha et element av krav eller en økonomisk gulrot for å møte den nye virkeligheten.

I Harstad blir det nå etablert et nytt selskap for å ivareta denne satsingen, melder NRK. Det er naturlig at de store havnene i landsdelen tar et ansvar, ettersom det er her trykket vil merkes først. Vi tror det bare er et tidsspørsmål før reelle valg opphører, slik vi ser i bilbransjen.

Det vil ikke lengre være gangbart at store cruisebåter får stående på tomgang i verdens med trafikkerte havner, i skarp kontrast til grepene som blir tatt på land. I Bergen tok de konsekvensene av de nye behovene når koronaen slapp taket – vel vitende om at også turistene vil kreve bærekraft.

Behovet for landstrømanlegg ved havnene øker i takt med at stadig flere fartøy legger om til blant annet hybride motorløsninger. Transport, inklusive trafikken til sjøs, står for 33 prosent av klimagassutslippene i Norge.

Denne regionen er på offensiven når det gjelder fiskeri-satsing og investering i båter. Skal vi fortsatt være frampå, må vi følge med på utviklingen.

Vi mener samtidig at dette i realiteten er nasjonal infrastruktur. Statlige myndighetene må i høyeste grad være med på et spleiselag i kommunene, for eksempel gjennom Enova. Å koble dette til Forsvarets behov i nord, er slett ikke unaturlig. En ny sikkerhetssituasjon krever helt andre tiltak nord i landet.

Det er fremtidsrettet å være et steg foran hvis man har ambisjoner om være et knutepunkt for kommunikasjoner, enten det er  til lands, til havs og i lufta. Det forventes teknologiske kjempeløft som vil kunne revolusjonere det meste av transport. Da skader det ikke å være raskt ut av startblokka.

Minileder: Inspiserer

Troms og Finnmark fylkeskommune er i full gang med hovedinspeksjon av Gisundbrua.

Den snart 50 år gamle og slitte brua trenger nok mer enn en inspeksjon. For eksempel en avlastning i form av en tunnel under Gisundet.