Den eneste varige veien ut av strømpriskrisen er å produsere mer energi, og å bruke energien smartere. Her har solenergi et enormt potensiale, også i Norge. Men et stivbeint regelverk står i veien — det vil Høyre endre på, og lanserer nå en kraftpakke for solenergi.

Putins aggresjon mot Ukraina og måten han strammer inn på gasseksporten i Vest-Europa, har ført til at strømprisene både her hjemme i Norge, og resten i Europa, har gått til himmels. På kort sikt må vi ha gode støtteordninger til folk og bedrifter, men på lang sikt må vi bygge ut mer fornybar energi. Dette gjelder havvind, vindkraft på land der det er lokal aksept og oppgradering av vannkraft. Dessverre er dette alle tiltak som vil ta tid før vedtak er fattet, til ny energi produseres. Men når det gjelder solkraft, er det mye vi kan gjøre allerede i dag, som kan gi resultater allerede om rimelig kort tid.

Multiconsult kom nylig med en rapport som viser at solenergi kan gi like mye kraft i Norge som halvparten av vår samlede vannkraftproduksjon, tilsvarende 66 TWh. Tar vi med utbyggingspotensialet for allerede beslaglagt mark, som jordbruksarealer antatt å være ute av drift, parkeringsplasser og avsluttede deponier, så kan solcelleanlegg bidra med til sammen rundt 200 TWh årlig. Til sammenlikning så får vi i dag 138 TWh strøm årlig fra vannkraft. Dette er kun en beregning av hva som er teknisk mulig, men det sier en god del om potensialet.

Høyre er tydelige: Vi har ikke en solstråle å miste

Kombinasjonen av sol og vann er i tillegg bra for forsyningssikkerheten, lommeboka og klimaet. Vi har mest lys i sommerhalvåret, og da kan solenergi bidra til at vannmagasinene fylles mer opp for å gi oss billigere kraft på vinteren.

Tenk på alle tak på låver, varehaller, produksjonslokaler og offentlige bygg som i dag er uten solcellepanel. Dette skyldes at regelverk og insentivordninger ikke har fulgt med på utviklingen. Høyre foreslår derfor en kraftpakke for å få fart på solenergi i Norge.

I dag kan du som privatperson få støtte for å legge solceller på taket på huset ditt. Høyre vil nå at dette skal, i en tidsbegrenset periode, også gjelde næringsbygg. Vi vil også gjøre det enklere og billigere å dele overskuddsstrøm fra ett hus til et annet, og enten fjerne eller øke fritaksgrensen på 500 kilowatt. Vi tar også til orde for en kartlegging av alle offentlige bygg, hvor solkraft kan være et alternativ.

Solenergi er lønnsomt, effektivt og raskt å anlegge. Dette er en lavthengende frukt blant flere virkemidler som kan få oss ut av strømpriskrisen.

Energikrisen påvirker hele Europa. Men der Europa har brukt situasjonen til å forsere og forsterke store fornybarprosjekter og tråkker på gassen, tråkker Støre og regjeringen her hjemme på bremsen. Det er dumt, og en tapt sjanse.

Høyre er tydelige: Vi har ikke en solstråle å miste. Regjeringen bør jobbe hver time med dagslys for å få implementert Høyres kraftpakke for solenergi.