DET FINNES lyspunkter for norske mediehus, til tross for knallhard konkurranse fra sosiale medier og en digital revolusjon som bare går raskere og raskere.

Se Folkebladets redaksjonelle selvangivelse her

FORTSATT ER NORGE verdens mest avislesende land. Vi kjøpte hver dag i 2014 over to millioner papiraviser. De aller fleste mediehus opplever dessuten en voldsom vekst digitalt, spesielt på mobilbruken. Mer enn 30 prosent av totalopplaget for norske aviser er nå digitalt. Digitalt opplag omfatter rene digitale abonnement og abonnement som gir digital tilgang i tillegg til papiravisa.

OGSÅ DE DIGITALE inntektene i norske mediehus øker kraftig. Mange mediebedrifter har nå over 20 prosent av sine inntekter fra digitale flater. Og det øker sterkt, men fortsatt ikke sterkt nok til å kompensere for tapet på papir.

Folkebladet-TV: Han sverger til avislesing på papir

OG PAPIRAVISENE fortsetter å tape terreng. Farten nedover er større enn fryktet. 10,4 prosents fall i samlet papiropplag i Norge i 2014 viste statistikkene over opplags- og lesertall som i går ble offentilggjort av Mediebedriftenes Landsforening. Forøvrig tall som ikke er direkte sammenlignbare med årene før på grunn av nye beregningsmåter. «År null» - et statistisk nullpunkt, omtales 2014 som i mediekretser.

FOR FOLKEBLADET, som fyller 50 år som mediehus 15. november i år, er nedgangen som forventet. Vårt papiropplag går fra 6.449 eksemplarer til 6.110, en nedgang på 5,3 prosent - altså bare halvparten av landsgjennomsnittet. Og det er lokalavisene som klarer seg best. Faktisk kan hele 55 aviser i Norge vise til økning i papiropplaget i 2014.

Les også: Flere digitale lesere

DE NAKNE FAKTA viser at Folkebladet har 17.000 daglige lesere på papir, 9.000 daglige bruker på nett og 4.000 daglige brukere på mobil. De digitale tallene vokser - spesielt på mobilplattformen. Og det er sterke tall, med tanke på at vi dekker en region med litt over 30.000 innbyggere. 50-åringen er fortsatt i god form!

TRENDEN MED nedgang i papiropplaget vil trolig fortsette i årene framover, samtidig som den digitale veksten vil skyte enda mer fart. Det store spørsmålet mange stiller seg er hvor lenge papiravisene vil leve. Medieforsker Erik Wilberg tror den kontinuerlige nedgangen i opplagstall er et tegn på at papiravisa vil forsvinne. – Papiravisa fases sakte ut, og den trenden vil bare fortsette. Merkevaren avis vil dog ikke dø, men distribusjonsplattformen papir vil dø. Avisa vil i stedet spre seg over flere enheter, sier han til NRK.

WILBERG HAR i flere år spådd papiravisenes død. Han har helt sikkert rett i at frekvensen - antall utgivelser i uka - vil gå ned. Kanskje også for Folkebladet på sikt. Vi er i dag Norges tredje minste avis som kommer ut seks dager i uka. Med et opplag på i overkant av 6.000 vil vi fortsatt kunne gi ut seksdagersavis. Smerteterskelen nærmer seg, også for oss. Men papiravisa vil leve - lenge!

NESTE UKE lanserer Folkebladet en såkalt Pluss-løsning, som mange andre norske aviser allerede har innført. Det betyr at du som betaler abonnement på avisa får tilgang til papiravisa digitalt kl. 23.00 kvelden før utgivelse, du får papiravisa i postkassa morgenen etter, og du får flere saker på folkebladet.no som bare betalende abonnenter får tilgang til. I tillegg kommer arkivtjenester og andre typer tjenester etter hvert, som bare betalende abonnenter får nyte godt av. Slik blir framtida mer digital, slik får du mer for pengene, og slik får Folkebladet og andre mediehus betalt for journalistikken. Og bare slik kan mediehusene i Norge overleve på sikt.