Folkebladet har referert fra kommunikasjon mellom Lavangen Fjellvandrerlag og Lavangen kommune om arbeidet med å vedlikeholde Krigsminneløypa fra Skavmodalen til flyvraket på Eidet. Vi ønsker å gjøre rede for de reelle forhold rundt denne saken.

I oktober 2020 sendte Lavangen Fjellvandrerlag brev til Lavangen kommune og viste til at Krigsminneløypa fra Skavmodalen til flyvraket på Eidet var sterkt nedslitt. Klopper var i stykker og manglende, og deler av løypa var overgrodd. Vi hadde møte med kommunen som var enig i behovet for vedlikehold, og kommunen ga oss tillatelse til å hente ut trelast for beløpet som gjensto etter etableringen av løypa i 2015. Arbeidet ble utført i løpet av 2021.

Denne løypa er altså ikke Fjellvandrerlagets ansvar, men som brukere av også dette området så vi behovet for vedlikehold

I november 2021 sendte vi brev til kommunen og etterlyste kompensasjon for utgifter og utført arbeid. I Folkebladet gjøres det et poeng av at dugnad ikke skal betales, og i prinsippet er vi helt enig! Vi har utført arbeid, ikke dugnad, for Lavangen kommune og Krigsminneløypa, og kompensasjon for arbeidet er dugnad for Fjellvandrerlaget. Altså ikke lønn til de som har utført arbeidet. I vårt brev til kommunen i november 2021 skriver vi : Medgått tid er dugnad for laget og går til fjellvandrerlaget.

Til forskjell fra andre løyper som fjellvandrerlaget vedlikeholder, er Krigsminneløypa etablert av offentlige midler. Til 75-årsmarkeringen av krigsutbruddet i 1940 fikk de tre kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen statlige midler til å etablere ei krigsminneløype. En koordinator ble engasjert og lønnet for å drive arbeidet, og hele prosjektet ble finansiert av staten.

Denne løypa er altså ikke fjellvandrerlagets ansvar, men som brukere av også dette området så vi behovet for vedlikehold.