Av Jørn Lundberg, 1. kandidat, Marte Løvaas, 2. kandidat, Kim Johansen, 3. kandidat og Ole Edvin Langaune, 4. kandidat for Senterpartiet i Sørreisa

Gjennom åtte år med Erna Solberg som statsminister ble kommunene stadig presset til «naboprat» og sammenslåingsprosesser. Det husker vi godt i Sørreisa, og engasjementet var stort.

Selv om dette tok mye tid og ressurser både i Sørreisa og i andre kommuner, så sier Høyre at de vil fortsette sammenslåingspresset. Høyre vedtok på sitt landsmøte i år at Høyrestyrte kommuner skal gå inn for å ta «nabopraten». Noe som høres ufarlig ut. Men vi vet hva det betyr: Nye kommunenedleggelser. Med tvang om nødvendig. Slik Høyre gjorde sist de var ved makten.

Ved folkeavstemningen i Sørreisa i 2016 stemte 81 prosent nei til kommunesammenslåing. Folket i Sørreisa var tydelig i sitt budskap; vi vil bestå som egen kommune. Senterpartiet er helt enig med folket i Sørreisa. Senterpartiet er garantisten for at Sørreisa skal bestå som egen kommune.

Folkets vilje i synes ikke å vekte stort for Høyre, og dette viser at Høyre ikke tar folkeviljen på alvor. Høyre vil videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner, som det fremgår i deres stortingsvalgprogram, enten ved reelle tvangssammenslåinger eller ved økonomisk press ovenfor kommunene.

Vi vil aldri gå med på kommunesammenslåing for vår kommune

Senterpartiet er sterkt imot tvangssammenslåing av kommuner, og var sterk motstander av kommune- og regionreformen som Solberg-regjeringen sto for i 2017, og som førte til sentralisering og svekket folkestyre. Med Senterpartiet i regjering blir det ingen tvangssammenslåinger. Vi lytter til folkets vilje i Sørreisa.

De kommunene som under kommunereformen til Solberg-regjeringen nektet å slå seg sammen med andre kommuner, deriblant Sørreisa, ble straffet økonomisk. Dette har dagens regjering med Senterpartiet endret, slik at disse kommunene nå i stedet får økonomisk kompensasjon. Senterpartiet er helt imot å straffe kommuner som ikke vil slå seg sammen med andre kommuner.

Senter for omsorgsforskning har dokumentert at vurderingen av tilgang og kvalitet på eldreomsorg og primærhelsetjenester er bedre i små kommuner enn i store kommuner. Oversikt, nærhet og kontinuitet blir pekt på som suksessfaktorer for mindre enheter.

Det blir heller ikke kortere saksbehandlingstid med sammenslåing. Byggesaksbehandlingstiden har økt med 20 dager i sammenslåtte kommuner. Det er 20 ekstra dager man må vente på svar om man får lov til å gjøre endringer på sin egen eiendom.

I tillegg har SSB dokumentert at innbyggerne i store kommuner må vente klart lenger på omsorgstjenester enn innbyggere bosatt i små kommuner. Innbyggerundersøkelsen viser også at innbyggere i små kommuner er mer fornøyde med barnehage, skoler og eldreomsorg enn innbyggere i større kommuner.

Senterpartiet vil ha tjenester nær folk, og det er vi som bor i Sørreisa som har best forutsetninger for å vite hvilke tjenester innbyggerne har behov for. Vi vil aldri gå med på kommunesammenslåing for vår kommune.

I Senterpartiet vet vi at nærhet er en styrke. Senterpartiet vil at Sørreisa skal ha styring over egen framtid og vi sier ja til at Sørreisa skal bestå som egen kommune.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her