Jeg liker at ting sies som det er. En spade er en spade selv om du rosemaler den! Tidligere i sommer var jeg så heldig å være med å vise fram Finnsnes, Torsken og Gryllefjord til Sylvi Listhaug. Hun var imponert av det hun fikk se blant annet hos Salmar på Klubben og Wilsgård i Torsken.

Det er alltid like artig å vise fram kommunen min, jeg er stolt av Senja kommune, og har absolutt tro på at vi som kommune kan bli enda bedre (selv om jeg tror det vil være nyttig for Senja kommune at Ap og Sp blir skiftet ut på Stortinget!).

Jeg har brukt tid til å bli kjent med politiske prosesser i Senja kommune de siste seks år. Og bli kjent med hele kommunen min.

I disse valgtider står jeg igjen mye på stand for å lytte til innbyggerne, denne helga finner du meg på Husøydagene!

På Husøy har de ekstra planer for ungdom i kommunen i år. Gratis buss for ungdom er planlagt til og fra Finnsnes-Husøy, på lørdag.

Det er viktig at også ungdom får mulighet å bli kjent med hele kommunen sin, og da er det et flott tiltak av de som arrangerer Husøydagene å satse på ungdommen i år.

Selvfølgelig er Senja Frp imot bomring uten omkjøringsmulighet

Vi i Frp ønsker å tilrettelegge for økt trivsel for barn, og unge i hele kommunen. Et ungdommens hus haster å få på plass.

Hvorfor skolene i kommunen ikke bruker det felles skolereglement, som ikke aksepterer mobbing, haster å finne ut! I reglementet står det at mobbing ikke aksepteres, og mobber skal kunne flyttes til annen skole! Om skolen trenger flere metoder, rutiner for å forebygge og håndtere mobbing, må skolene samarbeide med administrasjon og politikere for å løse dette. Mobbing er ikke akseptert i Senja-skolene, derfor må løsninger på plass raskt!

I Senja kommune trenger alle innbyggerne kommunale tilbud, helst der de bor. I dag har vi sykehjem i Gryllefjord, Skaland, Rossfjord, Sifjord, Stonglandseidet og på Finnsnes. Etterspørselen tilsier at vi trenger flere plasser på Finnsnes enn det er i dag.

På sykehjem er det stort behov for aktivitører. Det sier seg selv at de ansatte på sykehjemmene rundt i kommunen ikke kan forventes å finne tid og overskudd til å planlegge, og gjennomføre alle aktiviteter.

Sykepleiere og omsorgsarbeidere har allerede store mengder arbeidsoppgaver, og gjør fantastisk innsats i sitt arbeid. De fortjener at noen andre kan planlegge, og tilrettelegge for aktiviteter som kan bidra for flere hyggelige stunder i hverdagen på sykehjemmene. En aktivitør kan også bidra til å organisere pårørende og frivillige til hyggelige aktiviteter på sykehjemmene. Det skal være godt og trygt å bli gammel i Senja kommune.

Kommunen mangler omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Før ferien opplevde jeg under omvisning på Bo-og aktivitetssenter på Finnsnes, å se et rom (en plass) stå ledig, med påstand om at det manglet ansatte for å kunne ta imot en av de pleietrengende som står på venteliste for en plass!

Vi ønsker å øke grunnbemanning, og da trenger vi å skape gode arbeidsplasser der de ansatte kjenner seg verdsett, hørt og er med å spre sin trivsel.

Større søkelys på bruker- og pårørendemedvirkning, det skal ikke finnes en «tvangsparagraf» i forskriftene til sykehjem i kommunen vår. Pårørende er en ressurs for den som trenger hjelp, og for kommunen. Men de pårørende skal heller ikke brukes som et bemanningsbyrå!

Godt samarbeid og god dialog mellom pårørende og kommunen skal være en selvfølge vi strekker oss etter. Pårørende som pleier sine eldre, skal ha tilbud om avlasting. Det er viktig at kommunen har fokus på å ikke «bruke opp» de pårørende. Det kan ikke være slik at de pårørende ender med sykemelding fra sine stillinger, fordi kommunen ikke hjelper de med omsorgsarbeidet de står i på hjemmebane.

I Senja kommune står flere på vent, etter innvilgelse av støttekontakt. Kommunen må styrke ordningen, både praktisk og økonomisk. En styrking på området, er godt forbyggende arbeid.

Selvfølgelig er Senja Frp imot bomring uten omkjøringsmulighet. Erfaringer fra Tromsø, og resten av landet ser vi at bompenger rammer barnefamilier mest, og direkte barn og unge! Vi har dårlig kollektivtransport i Senja kommune, bilen er ikke et statussymbol, men en nødvendighet i vår kommune! Vi kan ikke belaste innbyggerne med bil høyere, og parkeringsavgiften bør senkes.

Jeg mener Frp har de beste løsningene for innbyggerne og bedrifter i Senja kommune!

Vi ser mulighetene –du har valget! Stem Frp!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her